Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"

Підприємство створено відповідно до рішення Вінницької міської ради від 10.02.2012 №626

Підприємство створено відповідно до рішення Вінницької міської ради від 10.02.2012 №626
 • Загальна інформація
 • Керівництво
 • Фінанси
 • Публічні кошти
 • Інформація про підприємство
 • Цілі діяльності
 • Статут Підприємства
 • Структура Підприємства
 • Основні види діяльності та послуги
 • Кодекс етичної поведінки працівників

Власником Підприємства є Вінницька міська територіальна громада в особі Вінницької міської ради (далі - Власник), якій воно підзвітне та підконтрольне.

Органом, за яким закріплено функції управління Підприємством, є Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради (далі - Орган управління). Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України, іншими законодавчими актами та підзаконними актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, власним Статутом.

Підприємство є юридичною особою, має право відкривати поточний, валютний та інші рахунки в банках, має самостійний баланс, може придбавати майнові та особисті немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем в суді. Підприємство є комерційним та діє на принципах повного госпрозрахунку. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями коштами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних фондів.

Графік роботи підприємства та часи прийому керівника:

Понеділок-п'ятниця з 09:00 до 18:00

Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Вихідні - субота, неділя


Відповідно до Статуту Підприємства, МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» створено з метою:

 • виконання функцій замовника при здійсненні будівництва;
 • здійснення фінансової, виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Чинна редакція

Попередні редакції

Адміністрація

Кожуховський Олександр Миколайович

т.в.о. директора

каб. 206
+38 (0432) 63 10 63
Kozhuhovskyi@vmr.gov.ua

Відділ внутрішнього аудиту

Сухецька Олена Миколаївна

начальник відділу

каб. 205
+38 (0432) 63 10 63

Відділ кредитування

Кучерук Олег Григорович

начальник відділу

каб. 205
+38 (0432) 63 10 63
KucherukOH@vmr.gov.ua
 • надання в оренду основних засобів, придбаних Підприємством;
 • послуги з аудиту;
 • виконання функцій замовника за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради з виготовлення та затвердження проєктно-кошторисної документації, виконання робіт з будівництва, реконструкції, модернізації, капітального ремонту житлових та нежитлових будівель і споруд (в тому числі, але не виключно: житлових будинків, об’єктів освіти, об’єктів охорони здоров’я, об’єктів зв’язку, об’єктів транспорту, об’єктів торгівлі, об’єктів громадського харчування, об’єктів комунального господарства, об’єктів культурно-побутового і іншого призначення, ліфтів) за рахунок власних, бюджетних та/або залучених коштів;
 • здійснення технічного нагляду за будівництвом, контролю за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам на об’єктах будівництва;
 • здійснення інвестиційної діяльності, в тому числі участь в статутному (складеному) капіталі інших юридичних осіб;
 • управління фінансовими активами фонду фінансування будівництва (ФФБ) з метою фінансування будівництва та реконструкції житла та надання іпотечних житлових кредитів фізичним особам на придбання муніципального житла через ФФБ;
 • фінансове посередництво;
 • фінансовий лізинг: придбання основних засобів з подальшим їх переданням у користування орендарю (міським комунальним підприємствам, закладам, бюджетним установам) на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних засобів;
 • оперативний лізинг;
 • інше фінансове посередництво: оренда та операційний лізинг машин та устаткування, не віднесених до інших групувань, без обслуговуючого персоналу:
 • двигунів та турбін, верстатів, контрольно-вимірювальної апаратури, устаткування для гірничої, нафтової промисловості, устаткування для радіомовлення, телебачення та зв'язку, інших машин та устаткування наукового, торгівельного та промислового призначення.
 • вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів;
 • консультування з питань комерційної діяльності та управління;
 • консультування та надання практичної допомоги комунальним та комерційним підприємствам, а також державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо;
 • розробка проектів та програм розвитку соціальної, культурної, економічної та інших сфер життєдіяльності Вінницької міської територіальної громади та територій, що входять до ї складу.
 • Керівник
 • Члени Наглядової ради
 • Звіти керівника та Наглядової ради
 • Винагороди керівника
 • Рішення суб'єкта управління щодо Підприємства

Керівник МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"

Кожуховський Олександр Миколайович

т.в.о. директора

каб. 206
+38 (0432) 63 10 63
Kozhuhovskyi@vmr.gov.ua

Кожуховський Олександр Миколайович народився у місті Вінниці у 1982 році.

У 1999 році закінчив СЗОШ №35 у м. Вінниці.

З 1999 по 2004 роки навчався у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ, здобув кваліфікацію "Спеціаліст з обліку та аудиту".

З 2004 по 2014 роки працював аудитором в аудиторській компанії та Корпорації «ІСД».

З 2015 року - заступник директора МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

Одружений, виховує трьох дітей.

Судимості не має.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

 • 2016

 • 2017

 • 2018

 • 2019

 • 2020

 • 2021

 • Наглядова рада не утворювалася

  Звіт керівника

  2021 PDF-документ, 0,49 МБайт
  2020 PDF-документ, 0,47 МБайт
  2019 PDF-документ, 0,12 МБайт
  2018 PDF-документ, 0,12 МБайт
  2017 PDF-документ, 0,1 МБайт
  2016 PDF-документ, 0,2 МБайт

  Згідно штатного розпису МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" місячний фонд оплати праці керівника становить 12 000,00 грн.

  Рішення Вінницької міської ради

  2035 10-09-2015 Про надання дозволу МКП PDF-документ, 0,13 МБайт
  №1701 06-08-2015 Про оренду нерухомого PDF-документ, 0,15 МБайт
  №1917 28-11-2014 Про внесення змін PDF-документ, 0,13 МБайт
  №1855 31-10-2014 Про внесення змін PDF-документ, 0,14 МБайт
  №1792 29-08-2014 Про внесення змін PDF-документ, 0,08 МБайт
  №1818 14-08-2014 Про укладання PDF-документ, 0,18 МБайт
  №1682 31-07-2014 Про внесення змін PDF-документ, 0,21 МБайт
  №923 31-08-2012 Про надання пільг PDF-документ, 0,08 МБайт

  • Фінансова звітність. Боргові зобов'язання
  • Фінансові плани
  • Квартальні річні звіти про виконання показників фінансових планів
  • Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності
  • Фінансова звітність за Міжнародними стандртами обліку для державного сектору
  • Річний план закупівель
  • Інформація про операції та зобов'язання комунального підприємства, що виникають у результаті державно-приватного партнерства
  • Фактори ризику та заходи управління ризиками, що можуть вплинути на операції та результати діяльності

  Фінансова звітність

  2022

  І квартал PDF-документ, 1,19 МБайт
  півріччя PDF-документ, 1,3 МБайт
  9 місяців PDF-документ, 0,93 МБайт

  2021

  І квартал PDF-документ, 0,81 МБайт
  півріччя PDF-документ, 0,17 МБайт
  9 місяців PDF-документ, 0,78 МБайт
  2021 рік PDF-документ, 0,49 МБайт

  2020

  І квартал PDF-документ, 0,1 МБайт
  півріччя PDF-документ, 0,1 МБайт
  9 місяців PDF-документ, 0,17 МБайт
  рік PDF-документ, 0,17 МБайт

  2019

  І квартал PDF-документ, 0,07 МБайт
  півріччя PDF-документ, 0,22 МБайт
  9 місяців PDF-документ, 0,16 МБайт
  рік PDF-документ, 0,22 МБайт

  2018

  І квартал PDF-документ, 0,28 МБайт
  півріччя PDF-документ, 0,12 МБайт
  9 місяців PDF-документ, 0,12 МБайт
  рік PDF-документ, 0,84 МБайт

  2017

  І квартал PDF-документ, 0,76 МБайт
  півріччя PDF-документ, 1,09 МБайт
  9 місяців PDF-документ, 0,12 МБайт
  рік PDF-документ, 0,2 МБайт

  2016

  рік PDF-документ, 1,27 МБайт

  2015

  рік PDF-документ, 1,34 МБайт

  2014

  рік PDF-документ, 1,24 МБайт

  Боргові зобов'язання

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2022 рік

  2021 рік

  Проведення аудиту річної фінансової звітності Підприємства не передбачено.

  У МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»​ відсутня фінансова та нефінансова звітності за Міжнародними стандартами обліку.

  Річні плани закупівель

  2021 XLS-файл, 2,13 МБайт
  2020 PDF-документ, 0,12 МБайт
  2019 PDF-документ, 0,11 МБайт
  2018 PDF-документ, 0,05 МБайт

  Міське комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» не здійснює операцій та не має зобов’язань, що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

  Істотні передбачені фактори ризику МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"

  Найбільш істотними факторами ризику, що можуть вплинути на результати діяльності міського комунального підприємства є:

  • Зміна нормативної бази в сторону збільшення регуляторних актів або ліцензування
  • Висока конкуренція з боку приватних компаній на ринку кредитування та інвестицій
  • Девальвація валюти
  • Зміни експортно-імпортної політики держави
  • Відсутність інвестування

  З боку керівника МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" задля мінімізування вказаних ризиків постійно проводиться моніторинг законодавства, ведуться перемови з потенційними клієнтами. Відвідування конференцій, презентацій, виставок підтримує високу кваліфікацію працівників на інвестиційному ринку. Керівництво постійно вивчає досвід європейських колег. Збільшення різновидів послуг та пошук можливостей диверсифікувати діяльність має призвести до зменшення залежності від додаткових інвестицій.

  • Відомості, які підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"
  • Обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету в розрізі бюджетних програм
  • Інформація про обсяг платежів за договорами
  • Службові відрядження

  В даному розділі розміщуються відомості, що підлягають оприлюдненню МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" згідно ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів».

  Обсяги бюджетних призначень та/або асигнувань за відповідний період - всього та в розрізі бюджетних програм

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  Згідно п. 2 статті 3 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" оприлюдненню підлягає інформація щодо обсягів платежів за договорами за звітний період - у розрізі товарів, робіт і послуг.

  Інформація про обсяг платежів за договорами МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" на єдиному веб-порталі використання публічних коштів за посиланням​:

 • Інформація про обсяг платежів за договорами МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"

  (для отримання інформації зазначити код ЄДРПОУ 38135403).
 • СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ ПО МКП «ВІННИЦЬКИЙ ФОНД МУНІЦИПАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ»

  Кількість службових відряджень у 2017 році: 2, в тому числі закордонних відряджень - 1.

  Загальний обсяг витрат на службові відрядження: 18 840,00 грн, в тому числі на закордонні відрядження - 18 200,00 грн.

  Кількість службових відряджень у 2018 році: 1, в тому числі закордонних відряджень - 0.

  Загальний обсяг витрат на службові відрядження: 1 116,90 грн, в тому числі на закордонні відрядження - 0,00 грн.

  Кількість службових відряджень у 2019 році: 0, в тому числі закордонних відряджень - 0.

  Загальний обсяг витрат на службові відрядження: 0,00 грн, в тому числі на закордонні відрядження - 0,00 грн.

  Кількість службових відряджень у 2020 році: 0, в тому числі закордонних відряджень - 0.

  Загальний обсяг витрат на службові відрядження: 0,00 грн, в тому числі на закордонні відрядження - 0,00 грн.

  Кількість службових відряджень за 9 місяців 2021 року: 0, в тому числі закордонних відряджень - 0.

  Загальний обсяг витрат на службові відрядження: 0,00 грн, в тому числі на закордонні відрядження - 0,00 грн.

  Досьє Підприємства

  • Назва
  • Орган управління
  • Код ЄДРПОУ
  • Адреса
  • Телефон (бухгалтерія, договори)
  • E-mail

   Он-лайн скарга щодо недостовірності та/або неактуальності інформації

  • Залишити відгук

   ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ​ ​Відповідно до статті 26 Закону України «Про звернення громадян» подання громадянином звернення (скарги), яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.​​

  Пов'язані сервіси

  Усі сервіси

  Енергоефективність

  Все про енергоефективність — ефективне та енергоощадне споживання енергоресурсів.

  Аграрна політика

  Інформація про нові можливості розвитку аграрного бізнесу на території Вінницької міської територіальної громади

  Муніципальне житло

  Актуальна інформація для потенційних кандидатів на участь у Програмі "Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади"

  Інвестиційна політика

  Інформація про інвестиційну політику міста