Департамент економіки і інвестицій

Виконавчий орган міської ради

Департамент економіки і інвестицій сприяє реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері соціально-економічного розвитку, тарифної, екологічної політики для забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади, в тому числі створення умов для активізації інвестиційної діяльності, ведення бізнесу, розвитку промислового виробництва, забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств та збільшення надходжень до бюджету, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
 • Функції
 • Структура
 • Плани та звіти
 • Програми
 • Комунальні підприємства

Основні функції департаменту економіки і інвестицій:

 • Реалізація завдань державної політики у сфері економічного і соціального розвитку та проведення аналізу економічної ситуації та соціальної сфери Вінницької міської територіальної громади;
 • Організація та координація робіт з розроблення, реалізації, моніторингу та оцінювання документів державного стратегічного планування (стратегії, концепції, плани, цільові програми, інші програми та програмні документи);
 • Забезпечення виконання заходів Стратегії 3.0 в межах повноважень департаменту;
 • Розробка прогнозів економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на коротко- та довготрокову перспективу, сприяння створенню умов для ефективної роботи підприємств всіх форм власності;
 • Визначення основних напрямків розвитку інвестиційної діяльності в Вінницькій міській територіальній громаді, розроблення та впровадження заходів, спрямованих на залучення інвестицій, в тому числі іноземних, та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу Вінницької міської територіальної громади;
 • Сприяння залученню державних коштів для реалізації інвестиційних проєктів розвитку території Вінницької міської територіальної громади;
 • Забезпечення в межах повноважень департаменту реалізації державної житлової політики;
 • Реалізація державної політики щодо економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади;
 • Забезпечення в межах повноважень департаменту захисту економічних прав і законних інтересів Вінницької міської територіальної громади, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання;
 • Проведення дієвих структурних змін в економічній сфері Вінницької міської територіальної громади, реалізація державної політики у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності;
 • Сприяння розвитку промисловості та підприємництва на території Вінницької міської територіальної громади;
 • Забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних закупівель шляхом досягнення максимальної економії бюджетних коштів та ефективного їх використання, забезпечення добросовісної конкуренції серед учасників, а також відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг;
 • Забезпечення виконання державної, регіональної та міської програми з питань розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва;
 • Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на території Вінницької міської територіальної громади;
 • Забезпечення в межах повноважень департаменту реалізації державної тарифної політики на території Вінницької міської територіальної громади;
 • Аналіз та контроль за своєчасними розрахунками із виплати заробітної плати підприємствами всіх форм власності;
 • Сприяння в межах повноважень департаменту ефективному використанню коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади;
 • Забезпечення виконання заходів державних, регіональних та місцевих цільових програм розвитку аграрного сектору та сільських територій Вінницької міської територіальної громади;
 • Забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної екологічної політики на території Вінницької міської територіальної громади;
 • Підготовка проєктів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т. ч. нормативного характеру;
 • Розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції департаменту, за встановленим графіком;
 • Здійснення інших повноважень, покладених на департамент відповідно до чинного законодавства.

Контакти

Телефон: (0432) 59-50-46

E-mail: dei@vmr.gov.ua

 • Звернутися онлайн

  Написати електронне звернення до директора департаменту економіки і інвестицій
 • Відповіді на звернення

  Переглянути відповіді на публічні звернення до директора департаменту економіки і інвестицій
 • Положення

  Положення про департамент економіки і інвестицій PDF-документ, 0,2 МБайт, Опубліковано 27 січня 2023 року

  Директор департаменту

  Заступники директора департаменту

  Черната Ірина Олександрівна

  Заступник директора департаменту - начальник управління економічної політики

  Кабінет № 604
  (0432) 59-51-42
  ChernetaIO@vmr.gov.ua

  Ремешевська Ольга Ігорівна

  Заступник директора департаменту - начальник управління інвестицій

  Кабінет № 622
  (0432) 59-53-17
  RemeshevskaOI@vmr.gov.ua​

  ​Павленко Наталія Олександрівна

  Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку​ сільських територій

  Кабінет № 707/1
  (0432) 59-51-41
  Kelyp​​​@vmr.gov.ua

  Відділ​ фінансового аналізу та тарифної політики​

  Управління економічної політики

  Вернигора Тетяна Володимирівна

  Начальник відділу фінансового аналізу та тарифної політики​

  Кабінет № 230
  (0432) 59-51-66
  ​​​Vernigora​@vmr.gov.ua

  Добривечір Тетяна Василівна

  Заступник начальника відділу фінансового аналізу та тарифної політики​

  Кабінет № 230
  (0432) 59-51-66
  DobruvechirTV@vmr.gov.ua

  Відділ підтримки бізнесу​

  Управління економічної політики

  Дзісь Юлія Вікторівна

  Начальник відділу підтримки бізнесу

  Кабінет № 701/2
  (0432) 59-51-22
  DzisYuV1@vmr.gov.ua

  Рудик Наталія Анатоліївна

  Заступник начальника відділу підтримки бізнесу

  Кабінет № 701/2
  (0432) 59-51-22
  RudykNA@vmr.gov.ua

  Відділ ​закупівель та тендерних процедур​

  Управління економічної політики

  Заєць Сергій Вікторович

  Начальник відділу закупівель та тендерних процедур​

  Кабінет № 712
  (0432) 59-51-34
  ZaietsSV@vmr.gov.ua

  Відділ стратегічного планування та моніторингу​​

  Управління стратегічного розвитку

  Даровська Валентина Миколаївна

  Начальник відділу стратегічного планування та моніторингу​​

  Кабінет № 624
  (0432) 59-51-76
  Darovska​​@vmr.gov.ua

  Колеснік Оксана Сергіївна

  Заступник начальника відділу стратегічного планування та моніторингу​​

  Кабінет № 624
  (0432) 59-51-76
  KolesnikOS@vmr.gov.ua

  Відділ планування та звітності​

  Управління стратегічного розвитку

  Атаманенко ​Алла Сергіївна

  Начальник відділу планування та звітності​

  Кабінет № 621
  (0432) 59-51-82
  Atamanenko​@vmr.gov.ua​

  Солоненко Ірина Вікторівна

  Заступник начальника відділу планування та звітності​

  Кабінет № 621
  (0432) 59-52-06
  SolonenkoIV@vmr.gov.ua

  Відділ інвестиційних проектів

  Управління інвестицій

  Тарнавська Тетяна Миколаївна

  Начальник відділу інвестиційних проектів

  Кабінет № 712
  (0432) 59-51-43
  Tarnavska​​@​​vmr.gov.ua​

  ​Томаш Андрій Володимирович

  Заступник начальника відділу інвестиційних проектів

  Кабінет № 712
  (0432) 59-51-43
  TomashAV@vmr.gov.ua

  Відділ екологічної політики

  Управління інвестицій

  Юзвак Світлана Петрівна

  Начальник відділу екологічної політики

  Кабінет № 712а
  (0432) 59-51-78
  Yuzvak​​​​​@vmr.gov.ua

  Стискал Оксана Анатоліївна

  Заступник начальника відділу екологічної політики

  Кабінет № 712а
  (0432) 59-51-78
  StyskalOA@vmr.gov.ua

  Любич Тетяна Валеріївна

  Головний спеціаліст відділу екологічної політики

  Кабінет № 712а
  (0432) 59-51-78
  LiubychTV@vmr.gov.ua

  Відділ енергоменеджменту

  Управління інвестицій

  Яворовенко Вікторія Станіславівна

  Начальник відділу енергоменеджменту

  Кабінет № 607а
  (0432) 59-51-44
  Ponomarova@vmr.gov.ua

  Відділ підтримки та розвитку аграрного бізнесу

  Управління розвитку сільських територій

  Фесько Світлана Юріївна

  Начальник відділу підтримки та розвитку аграрного бізнесу

  Кабінет № 707/1
  (0432) 59-51-41
  FeskoSYu@vmr.gov.ua

  Відділ дорадчої служби, виробництва та промоцій

  Управління розвитку сільських територій

  Сектор з питань додержання законодавства про працю та зайнятість населення


  Структура департаменту економіки і інвестицій

  План департаменту

  Звіти департаменту

  • Стратегія розвитку ВМТГ до 2030 року - Стратегія 3.0
  • Програма економічного і соціального розвитку ВМТГ
  • Програма сприяння залученню інвестицій у ВМТГ на 2021-2023 роки
  • Програма розвитку малого та середнього підприємництва ВМТГ на 2021-2023 роки
  • Програма розвитку соціального підприємництва на території ВМТГ на 2020-2022 роки
  • Програма "Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади"
  • Програма підвищення ефективності роботи комунальних підприємств, що є власністю ВМОТГ, на 2016-2020 роки (завершена)

  З метою забезпечення сталого економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади, врахування та збалансування інтересів мешканців населених пунктів, що увійшли до Вінницької міської територіальної громади та підвищення якості їх життя, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», рішення Вінницької обласної ради від 21.02.2020 №921 «Про затвердження Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року», керуючись пунктом 22 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вінницька міська рада рішенням від 26.02.2021 року №194 затвердила Стратегію розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – Стратегію 3.0.

  Стратегія розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року - Стратегія 3.0

  Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік (Проєкт)

  Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

  ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

  Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2023 рік

  Заява_СЕО_ПЕСР_ВМТГ на 2023 рік PDF-документ, 0,4 МБайт

  Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік та зміни до неї

  Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік та зміни до неї

  Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

  Метою Програми є активізація інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестицій в економіку Вінницької міської територіальної громади на основі впровадження системного підходу до розвитку інвестиційної політики; формування сприятливого інвестиційного середовища, створення умов для інвестування в проєкти, що спрямовані на розвиток громади; позиціонування Вінницької міської територіальної громади як в Україні, так і у світовому економічному середовищі як надійного партнера та перспективної території для ведення бізнесу, на основі ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг.

  Програма та зміни до неї

  Звіти про хід виконання Програми

  Метою Програми є розбудова екосистеми розвитку підприємництва у Вінницькій міській територіальній громаді для забезпечення конкурентоспроможності місцевих МСП в Україні та на міжнародних ринках, а також залучення населення до підприємницької діяльності.

  Програма та зміни до неї

  Звіти про виконання Програми

  В Україні активно продовжується процес децентралізації, що безпосередньо впливає на збільшення кількості завдань, які мають вирішувати органи місцевого самоврядування, зокрема, й структурні підрозділи Вінницької міської ради. Значна частина цих завдань знаходиться у площині соціальної сфери. Соціальні підприємства можуть стати ефективним партнером у вирішенні локальних соціальних викликів та актуальних проблем громади.

  Стратегічною метою Програми є розбудова екосистеми для розвитку соціального підприємництва на території Вінницької міської територіальної громади протягом 2020-2022 років.

  Програма і зміни до неї

  Звіти про виконання Програми

  Головною метою Програми є створення сприятливих умов для придбання працівниками бюджетної сфери, молоддю та іншими учасниками Програми якісного житла на доступних умовах його оплати.

  Об’єкти будівництва Програми можуть бути включені до переліку об’єктів загальнодержавних та регіональних програм забезпечення житлом категорій населення, що є соціально незахищеними верствами населення, будівництва доступного житла тощо.

  Програма і зміни до неї

  Звіти про виконання Програми

  Метою Програми підвищення ефективності роботи комунальних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, є удосконалення процесу їх перспективного розвитку шляхом впровадження системи стратегічного планування; підвищення їх енергоефективності; оновлення, модернізація та технічне переоснащення основних засобів, в т.ч. шляхом залучення інвестицій; забезпечення прибутковості комунальних підприємств; застосування дієвої системи та нових форм і механізмів менеджменту на підприємствах.

  Програма і зміни до неї

  Звіти про виконання Програми

  Департаменту економіки і інвестицій підпорядковані комунальні підприємства:

  МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»

  Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 36

  E-mail: mkp.vfmi@gmail.com

  Телефон: (0432) 64-40-64

  Керівник: Кожуховський Олександр Миколайович

  КП «Вінницький муніципальний центр інновацій»

  Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 36

  E-mail: VinnytsiaMCI@gmail.com

  Телефон: (0432) 32-88-00

  Керівник: Семенюк Володимир Володимирович

  Пов'язані новини

  Усі новини

  Пов'язані сервіси

  Усі сервіси

  Енергоефективність

  Все про енергоефективність — ефективне та енергоощадне споживання енергоресурсів.

  Аграрна політика

  Інформація про нові можливості розвитку аграрного бізнесу на території Вінницької міської територіальної громади

  Муніципальне житло

  Актуальна інформація для потенційних кандидатів на участь у Програмі "Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади"