КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Вінниці"

Комунальне підприємство міської ради

Комунальне підприємство міської ради
 • Загальна інформація
 • Фінанси
 • Керівництво
 • Публічні кошти
 • Інформація про підприємство
 • Цілі діяльності
 • Статут підприємтва
 • Структура підприємства
 • Основні види діяльності та послуги

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Вінниці"

ЄДРПОУ 38055061

Юридична адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 44

Графік роботи:

Щоденно у робочі дні тижня з 8-00 до 20-00

У вихідні дні з 9-00 до 16-00 - прийом здійснюється черговим лікарем у корпусі №1 по вул.Магістратській, 44.

У святкові дні з 9-00 до 12-00 - прийом здійснюється черговим лікарем у корпусі №1 по вул.Магістратській, 44.

Кабінет профілактичних щеплень щоденно у робочі дні тижня з 8-00 до 19-00 ; субота - з 9-00 до 14-00 (в суботу проводяться щеплення проти дифтерії та грипу, прийом ведеться в корпусі №1 по вул.Магістратській, 44 )

У неробочі години, при невідкладних станах, допомога надається у приймальних відділеннях КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1", КНП "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги", КНП "Вінницька міська клінічна лікарня Центр матері та дитини".

Підприємство є закладом охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги населенню, де на сьогоднішній день обслуговується понад 83 000 населення. Завітавши до нашого підприємства Ви отримаєте послуги висококваліфікованих фахівців.

Цілями діяльності Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Вінниці" є:

 • забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі;

 • вжиття заходів з профілактики захворюваності населення та підтримки громадського здоров'я,

 • здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Статут КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниці" PDF-документ, 0,38 МБайт, Опубліковано 29 листопада 2022 року

Адміністрація

Кривов'яз Тамара Миколаївна

Директор

0432-67-06-81
kz.cpmsd2@ukr.net

Олевінська Валентина Миколаївна

Медичний директор

0432-67-12-37
kz.cpmsd2@ukr.net

Коцюра Наталія Іванівна

Заступник медичного директора з експертизи тимчасової непрацездатності

0432-67-12-38
kz.cpmsd2@ukr.net

Клибанівський Володимир Володимирович

Заступник медичного директора з організаційно-методичної роботи.

(0432) 67-06-81
kz.cpmsd2@ukr.net

Карпенко Анжеліка Анатоліївна

Головний бухгалтер

(0432) 67-14-26
cpmsd2-buch@ukr.net

Звягінцева Світлана Володимирівна

начальник відділу кадрів

(0432) 67-05-73
kz.cpmsd2@ukr.net

Стрільчук Людмила Миколаївна

завідувачка інформаційно-аналітичним відділом медичної статистики

(0432) 67-05-73
kz.cpmsd2@ukr.net

Лазарчук Ганна Олександрівна

завідувачка амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №1, лікар загальної практики - сімейний лікар

вул. Р. Скалецького, 33-а, м. Вінниця
(0432) 67-27-35
kz.cpmsd2@ukr.net

Якубич Світлана Георгіївна

завідувач амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2, лікар загальної практики - сімейний лікар

вул. Магістратська, 44, м. Вінниця
(0432) 67-03-18
kz.cpmsd2@ukr.net

Ковалик Ірина Степанівна

завідувач амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №3, лікар загальної практики - сімейний лікар

вул. Магістратська, 44, м. Вінниця
(0432) 67-15-91
kz.cpmsd2@ukr.net

Найда Наталія Вікторівна

завідувачка амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №4, лікар загальної практики - сімейний лікар.

вул. Магістратська, 44, м. Вінниця
(0432) 67-15-91
kz.cpmsd2@ukr.net

Коцюба Олена Віталіївна

завідувачка амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №5, лікар загальної практики - сімейний лікар

вул. Магістратська, 44, м. Вінниця
(0432) 67-03-18
kz.cpmsd2@ukr.net

Дембіцька Зінаїда Станіславівна

завідувачка амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №6, лікар загальної практики - сімейний лікар

вул. Магістратська, 44, м. Вінниця
(0432) 67-02-12
kz.cpmsd2@ukr.net

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №7

вул. Черняховського, 82, м. Вінниця

(0432) 57-12-74

Види діяльності та перелік послуг, що надаються підприємством

 • Динамічне спостереження за станом здоров'я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
 • Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, а також патологічних і фізіологічних (під час вагітності) станів.
 • Забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
 • Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров'я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 • Проведення обов'язкових заходів щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
 • Проведення наступних лабораторних досліджень:
 • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
 • загальний аналіз сечі;
 • глюкоза крові;
 • загальний холестерин;
 • швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити.
 • Проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 за умови наявності тест-системи у закладі.
 • Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень, підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення та медичні препарати, а також проведення епідеміологічних досліджень при поодиноких випадках інфекційних хвороб.
 • Проведення забору зразків матеріалу для тестування у пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID - 19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 спеціалістом, за місцем надання послуги або виїзд до осіб, скерованих на тестування, із забезпеченням дотримання протиепідемічних заходів, незалежно від наявності у пацієнта поданої декларації про вибір лікаря, який надає ПМД.
 • Зберігання і транспортування зразків матеріалу для тестування відповідно до галузевих стандартів.
 • Ознайомлення осіб із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.
 • Лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 під час самостійного звернення пацієнта до лікаря, який надає ПМД, незалежно від наявності у пацієнта поданої декларації про вибір лікаря.
 • Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров'я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, збільшення фізичної активності та здорове харчування.
 • Динамічне спостереження за жінками з неускладненим перебігом вагітності та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 • Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
 • Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.
 • Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
 • Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
 • Направлення пацієнта з медичними показаннями, які не потребують ЕМД, у заклади охорони здоров'я для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомоги.
 • Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані загрозливому для життя та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.
 • Ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.
 • Обов'язкове ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), щодо пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

ДОПОМІЖНІ ДІАГНОСТИЧНІ ТА ЛІКУВАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ:

 • Клініко-діагностична лабораторія (доросла та дитяча)
 • Відділення променевої діагностики
 • Кабінет ультразвукового дослідження
 • Кабінет функціональної діагностики
 • Процедурний кабінет
 • Кабінет фізіотерапії та масажу
 • Кабінет щеплень
 • Оглядовий кабінет жіночий

КНП «ЦПМСД №2 м.Вінниці» також надає населенню платні медичні послуги, затвержені Рішеннями виконавчого комітету Вінницької міської ради від 05.11.2020р. №2337 та від 12.12.2019р. №3097.

 • Фінансова звітність. Боргові зобов'язання
 • Фінансові плани
 • Звіти про виконання фінансових планів
 • Аудит
 • Звітності за Міжнародними стандартами
 • Плани закупівель
 • Операції та зобов'язання
 • Фактори ризику

Фінансова звітність

2022 рік

1 квартал 2022 року PDF-документ, 0,69 МБайт
1 півріччя 2021 року PDF-документ, 0,7 МБайт

2020 рік

2020 рік PDF-документ, 1,35 МБайт

Реєстр боргових зобов'язань

2021 рік

2021 рік PDF-документ, 0,16 МБайт

2020 рік

2020 рік PDF-документ, 0,43 МБайт

2022 рік

2021 рік

2020 рік

2021 рік

2020 рік

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниці"

Аудиторські перевірки щодо річної фінансової звітності КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниці" у 2018-2022 роках не проводились.

Фінансова та нефінансова звітності за міжнародними стандартами обліку КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниці"

Фінансова звітність за Міжнародними стандартами обліку для державного сектору та нефінансова звітність за Міжнародним стандартом звітності із сталого розвитку Глобальної ініціативи зі звітності комунальним некомерційним підприємством не ведеться.

Річний план закупівель на Prozorro

 


Інформація про операції та зобов'язання підприємства

Посилання на дані фінансової звітності сайту Edata - Єдиний веб-портал використання публічних коштів

https://spending.gov.ua/new/disposers/38055061/reports

Істотні передбачені фактори ризику КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Вінниці"

Найбільш істотними факторами ризику, що можуть вплинути на результати діяльності міського комунального підприємства є:

 • Військовий стан на території країни.
 • Зміна нормативної бази в сторону збільшення регуляторних актів або ліцензування
 • Висока конкуренція з боку приватних компаній на ринку медичних послуг
 • Девальвація валюти
 • Зміни цін на комунальні послуги в сторону збільшення
 • Плинність кадрів

З боку керівника задля мінімізування вказаних ризиків постійно проводиться моніторинг законодавства. Відвідування конференцій, презентацій, виставок підтримує високу кваліфікацію працівників.

 • Адміністрація
 • Члени наглядової ради
 • Звіти керівника та наглядової ради
 • Винагороди керівника
 • Рішення суб'єкта управління щодо підприємства

Директор

Тамара Миколаївна Кривов'яз

Директор

+380432670681
kz.cpmsd2@ukr.net

Народилась 06 жовтня 1952 року у с. Мазурівка Тульчинського району Вінницької області. У 1977 році закінчила навчання у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова за спеціальністю "Педіатрія".

З 1977 року по 1978 рік працювала лікарем-інтерном по спеціальності "Педіатрія" у Вінницькій міській дитячій лікарні №1.

З 1978 року по 1986 рік працювала дільничним лікарем-педіатром міської дитячої лікарні №1.

З 1986 року по 1988 рік була заступником головного лікаря по поліклінічній роботі міської дитячої лікарні №1.

З 1988 року по 2011 рік - головним лікарем Міської дитячої лікарні №1 (згодом Міської дитячої поліклініки №1).

З вересня 2011 року по грудень 2019 року - головним лікарем Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці.

Заслужений лікар України. Має вищу кваліфікаційну категорію по спеціальності "Організація і управління охороною здоров`я".

З 02 березня 2020 року обіймає посаду директора комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці".

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру:

 • Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік

 • Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік

 • Розпорядження міського голови від 28.02.2020 №335-О "Про призначення Кривов'яз Т.М." PDF-документ, 0,19 МБайт, Опубліковано 29 листопада 2022 року

  Інформація про членів наглядової ради

  Наглядова рада не утворювалася

  Річні звіти керівника:

  Звіт за 2021 рік DOC-файл, 0,09 МБайт
  Звіт за 2020 рік DOCX-файл, 0,09 МБайт

  Наглядова рада не утворювалася.

  Умови оплати праці Директора підприємства:

  Умови оплати праці директора КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниці" визначаються відповідно до укладеного контракту та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

  Директору може виплачуватись премія за підсумками проведеної роботи.

  Заробітна плата керівників у 2022 році DOC-файл, 0,09 МБайт, Опубліковано 29 листопада 2022 року
  Рішення міської ради Про створення КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниці" PDF-документ, 0,31 МБайт, Опубліковано 29 листопада 2022 року
  • Бюджетні призначення
  • Бюджетні видатки та кредити
  • Укладені договори
  • Службові відрядження

  Обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань по КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Вінниці"

  Обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету

  Інформація про укладені договори

  За 2020 рік XLSX-файл, 0,02 МБайт

  Службові відрядження

  Відрядження 2020-2022 роки DOCX-файл, 0,01 МБайт

  Досьє підприємства

  • Назва
  • Орган управління
  • Код ЄДРПОУ
  • Адреса
  • Телефон (бухгалтерія, договори)
  • E-mail

  Пов'язані сервіси

  Усі сервіси

  Цифровий простір міста

  Корисні електронні ресурси Вінниці для вашої зручності

  Планова імунопрофілактика

  Інформація щодо планової імунізації населення з метою профілактики

  Вакцинація від грипу

  Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити тяжкі ускладнення хвороби.