Департамент охорони здоров'я

Виконавчий орган міської ради

Департамент забезпечує в межах визначених законодавством права членів територіальної громади в сфері охорони здоров'я шляхом виконання відповідних державних і місцевих соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, та надання населенню якісної медичної допомоги і медичних послуг через мережу комунальних закладів та підприємств сфери охорони здоров`я.
 • Функції
 • Структура
 • Плани та звіти
 • Програми
 • Комунальні підприємства
 • Проєкти рішень для оприлюднення
 • Послуги
 • Фінанси
 • Консультативно-дорадчі органи

Відповідно до покладених на нього завдань Департамент реалізує наступні функції:

 • Участь у забезпеченні відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" розвитку усіх видів медичного обслуговування, розвитку й удосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення потреби при формуванні замовлень на кадри для цих закладів, участь в організації роботи з удосконалення кваліфікації кадрів.
 • Сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян.
 • Здійснення на основі галузевих медичних стандартів контролю за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я.
 • Підготовка пропозицій, спрямованих на проведення реформи в галузі охорони здоров'я згідно законодавчих та нормативних актів в цій галузі, та подання їх на розгляд міській раді та її виконавчому комітету, міському голові та департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
 • Контроль за забезпеченням відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.
 • Аналіз стану охорони здоров'я, визначення тенденцій і перспектив розвитку сфери охорони здоров'я на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
 • Підготовка програм і прогнозів в галузі охорони здоров'я на основі єдиних науково – обґрунтованих галузевих стандартів, критеріїв та вимог, що мають сприяти охороні здоров'я населення на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, враховуючи державні замовлення з метою покращення надання медичної допомоги та матеріально – технічного забезпечення галузі.
 • Виконання функцій головного розпорядника коштів згідно бюджетного законодавства, контроль за ефективним використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
 • Організація та здійснення медико-санітарного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Контакти

Шиш Олександр Володимирович

Телефон: (0432) 59-50-14

E-mail: ShyshOV@vmr.gov.ua

 • Звернутися онлайн

  Написати електронне звернення до директора департаменту охорони здоров`я
 • Відповіді на звернення

  Переглянути відповіді на публічні звернення до директора департаменту охорони здоров`я
 • Положення

  Положення про департамент охорони здоров`я PDF-документ, 0,28 МБайт, Опубліковано 12 серпня 2021 року

  Директор департаменту

  Заступник директора департаменту

  Стефанкова Світлана Василівна

  Заступник директора департаменту охорони здоров`я

  Кабінет № 424
  (0432) 59-52-24
  Stefanova@vmr.gov.ua

  Відділ лікувально-профілактичної допомоги

  Авраменко Наталія Михайлівна

  Начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги

  Кабінет № 417
  (0432) 59-53-18
  Avramenko_NM@vmr.gov.ua

  Саєнко Людмила Іванівна

  Головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги

  Кабінет № 417
  (0432) 59-52-28
  saenko@vmr.gov.ua

  Планово-економічний відділ

  Корчевна Ольга Іванівна

  Начальник планово-економічного відділу

  Кабінет № 425
  (0432) 59-52-29
  korchevnaoi@vmr.gov.ua

  Відділ організаційно-методичної роботи

  Козир Лілія Василівна

  Начальник відділу організаційно-методичної роботи

  Кабінет № 416
  (0432) 59-52-25
  gomenuk@vmr.gov.ua

  Мельник Оксана Густавівна

  Заступник начальника відділу організаційно-методичної роботи

  Кабінет № 416
  (0432) 59-52-30
  melnyk@vmr.gov.ua

  Рикачевська Мирослава Олександрівна

  Головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи

  Кабінет № 416
  (0432) 59-52-27
  rykachevska@vmr.gov.ua

  План департаменту

  План департаменту охорони здоров`я на 2019 рік PDF-документ, 2,09 МБайт, Опубліковано 18 серпня 2021 року
  План департаменту охорони здоров`я на 2022 рік PDF-документ, 2,08 МБайт, Опубліковано 25 січня 2022 року

  Звіти департаменту

  Звіт департаменту охорони здоров`я за 2020 рік PPTX-файл, 22,65 МБайт, Опубліковано 12 серпня 2021 року
  Звіт департаменту охорони здоров`я за 2019 рік PPTX-файл, 11,16 МБайт, Опубліковано 12 серпня 2021 року
  Звіт департаменту охорони здоров`я за 2021 рік PPTX-файл, 0,63 МБайт, Опубліковано 17 лютого 2022 року
  • Програма "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" (завершена)
  • Програма "Стоп Грип на 2016-2021 роки"
  • Програма "Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії на 2015-2019 роки" (завершена)
  • Програма "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки" (завершена)
  • Програма "Здоров`я вінничан на 2022-2024 роки"

  Програма "Здоров'я вінничан на 2017-2021 роки" розроблена на виконання Стратегії розвитку "Вінниця-2020".

  Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів Вінницької міської територіальної громади незалежно від їх віку, статі, соціального статусу та характеру захворювань, профілактиці захворювань, формуванні умов здорового середовища та відповідального ставлення населення до свого здоров'я. Основними завданнями Програми є:

  1. Створення у Вінницької міської територіальної громади якісної системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
  2. Підвищення доступності, якості та ефективності медичної допомоги;
  3. Досягнення рівного доступу жителів Вінницької міської територіальної громади до кваліфікованої медичної допомоги;
  4. Скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі соціально значимих;
  5. Формування єдиного медичного простору;
  6. Збереження здоров’я вінничан, якості та тривалості їх життя;
  7. Підвищення задоволеності населення Вінницької міської територіальної громади шляхом застосування електронного управління чергою через запровадження он-лайн доступу до «електронного кабінету пацієнта»;
  8. Ефективне використання бюджетних коштів, затверджених по галузі «Охорона здоров’я» на відповідний бюджетний рік;
  9. Забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я;
  10. Проведення профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я;
  11. Підвищення усвідомлення цінності здоров’я та відповідальності серед молоді та дорослого населення за власне здоров’я.

  Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади, субвенцій з обласного та державного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

  Програма та зміни до неї

  Програма "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,61 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,39 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,22 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,32 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,28 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,34 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,28 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,29 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,21 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,27 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,25 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,61 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,25 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,55 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,45 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,59 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,39 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,47 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,41 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Хід виконання програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки"

  Хід виконання програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" у 2018 році PDF-документ, 0,31 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Хід виконання програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" у 2019 році PDF-документ, 0,25 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Хід виконання програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" у 2020 році PDF-документ, 0,28 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Про хід виконання Програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" у 2021 році PDF-документ, 0,74 МБайт, Опубліковано 01 січня 2022 року

  Метою Програми є мінімізація наслідків поширення вірусу грипу серед населення Вінницької міської територіальної громади, зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ та попередження їх ускладнень. Завданнями Програми є:

  • формування особистісної та соціальної компетентності населення для зниження ризику виникнення захворювання на грип та ГРВІ;
  • зміцнення охорони здоров’я громади кадрами і ресурсами, необхідними для здійснення медико-санітарної освіти населення;
  • проведення профілактичних протиепідемічних заходів;
  • забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної допомоги хворим на грип та ГРВІ, дотримання протоколів діагностики та лікування.

  Програма та зміни до неї

  Програма "Стоп Грип на 2016-2017 роки" PDF-документ, 0,36 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до Програми "Стоп Грип на 2016-2018 роки" PDF-документ, 0,29 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до Програми "Стоп Грип на 2016-2019 роки" PDF-документ, 0,36 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до Програми "Стоп Грип на 2016-2019 роки" PDF-документ, 0,21 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до Програми "Стоп Грип на 2016-2019 роки" PDF-документ, 0,21 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Хід виконання програми "Стоп Грип на 2016-2017 роки"

  Хід виконання програми "Стоп Грип на 2016-2017 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Хід виконання програми "Стоп Грип на 2016-2018 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Хід виконання програми "Стоп Грип на 2016-2019 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Хід виконання програми "Стоп Грип на 2016-2020 роки" PDF-документ, 0,5 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Метою Програми є зниження рівня захворюваності, смертності, інвалідності, уникнення судинно-мозкових катастроф, а саме інфаркту та інсульту, шляхом досягнення та підтримання цільового рівня артеріального тиску (АТ) у осіб з артеріальною гіпертензією. Завданнями Програми є:

  • пропаганда здорового способу життя;
  • зміцнення охорони здоров'я громади кадрами і ресурсами, необхідними для здійснення медико-санітарної освіти населення;
  • виявлення хворих на АГ, її профілактика та боротьба із ускладненнями;
  • забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги хворим на АГ та її ускладнення, дотримання клінічних протоколів діагностики та лікування;
  • забезпечення населення ефективними антигіпертензивними ліками.

  Програма та зміни до неї

  Програма "Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії на 2015 рік" PDF-документ, 0,33 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Основні завдання Програми спрямовані на реалізацію проблем, пов’язаних зі зберіганням, обміном та збереженням інформації про пацієнтів в комунальних лікувально – профілактичних закладах ВМТГ. Для їх реалізації необхідно:

  • розширити та модернізувати мультисервісну мережу, підключити до неї медичні установи вторинного рівня громади;
  • підвищити рівень консолідації виконавчих органів міської ради та медичних установ і закладів, впровадити електронний документообіг між ними, посилити інтероперабельність інформаційно-комунікаційної інфраструктури;
  • розширити кількість орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та послуг, які надаються дистанційно; -збільшити кількість медичних закладів та установ, в яких впроваджено нові підходи до надання послуг.

  Програма і зміни до неї

  Програма "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки" PDF-документ, 0,38 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до програми "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки" PDF-документ, 0,2 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до програми "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки" PDF-документ, 0,11 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до програми "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки" PDF-документ, 0,14 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Про виконання програми "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки"

  Про виконання програми "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки" PDF-документ, 0,25 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Програма "Здоров'я вінничан на 2022-2024 роки" розроблена на виконання Стратегії розвитку "Вінниця-2030".

  Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів Вінницької міської територіальної громади незалежно від їх віку, статі, соціального статусу та характеру захворювань, профілактиці захворювань, формуванні умов здорового середовища та відповідального ставлення населення до свого здоров'я.

  Основними завданнями Програми є:

  1. Створення у Вінницькій міській територіальній громаді якісної системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
  2. Підвищення доступності, якості та ефективності медичної допомоги;
  3. Досягнення рівного доступу жителів Вінницької міської територіальної громади до кваліфікованої медичної допомоги;
  4. Скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі соціально значимих;
  5. Формування єдиного медичного простору;
  6. Збереження здоров’я вінничан, якості та тривалості їх життя;
  7. Підвищення задоволеності населення Вінницької міської територіальної громади шляхом застосування електронного управління чергою через запровадження он-лайн доступу до «електронного кабінету пацієнта»;
  8. Ефективне використання бюджетних коштів, затверджених по галузі «Охорона здоров’я» на відповідний бюджетний рік;
  9. Забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я;
  10. Проведення профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я;
  11. Підвищення усвідомлення цінності здоров’я та відповідальності серед молоді та дорослого населення за власне здоров’я.

  Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади, субвенцій з обласного та державного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

  Програма та зміни до неї

  Програма "Здоров`я вінничан на 2022-2024 роки" PDF-документ, 0,74 МБайт, Опубліковано 01 січня 2022 року
  Зміни до Програми "Здоров`я вінничан на 2022-2024 роки", рішення від 28.01.2022 №817 DOCX-файл, 0,05 МБайт, Опубліковано 29 серпня 2022 року
  Зміни до Програми "Здоров`я вінничан на 2022-2024 роки", рішення від 25.02.2022 №882 DOCX-файл, 0,05 МБайт, Опубліковано 29 серпня 2022 року
  Зміни до Програми "Здоров`я вінничан на 2022-2024 роки", рішення від 27.05.2022 №1048 DOCX-файл, 0,05 МБайт, Опубліковано 29 серпня 2022 року
  Зміни до Програми "Здоров`я вінничан на 2022-2024 роки", рішення від 24.06.2022 №1093 DOCX-файл, 0,05 МБайт, Опубліковано 29 серпня 2022 року
  Зміни до Програми "Здоров`я вінничан на 2022-2024 роки", рішення від 26.08.2022 №1154 DOCX-файл, 0,05 МБайт, Опубліковано 29 серпня 2022 року
  Зміни до Програми "Здоров`я вінничан на 2022-2024 роки", рішення від 23.12.2022 №1370 PDF-документ, 0,36 МБайт, Опубліковано 23 грудня 2022 року

  Департаменту охорони здоров'я підпорядковані комунальні підприємства:

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1"

  Адреса: 21029 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 96

  E-mail: vin_mkl1@ukr.net

  Телефон: (0432)56-03-17

  Керівник: Ліваковський Костянтин Сергійович

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня" Вінницької міської ради

  Адреса: 21029, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 92

  E-mail: vinrtmo65@ukr.net

  Телефон: (0432) 56-05-54

  Керівник: Катілова Тетяна Олексіївна

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології"

  Адреса: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96

  E-mail: adm.card.c@ukr.net

  Телефон: (0432) 46-55-47

  Керівник: Данильчук Ігор Віталійович

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги"

  Адреса: 21032, м. Вінниця, вул. Київська, 68

  E-mail: mklshmd@ukr.net

  Телефон: (0432) 66-53-39

  Керівник: Фомін Олександр Олександрович

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №3"

  Адреса: 21019, м. Вінниця, вул. Синьоводська, 142

  E-mail: sekretar@mkl3.vn.ua

  Телефон: (0432) 60-58-12

  Керівник: Шуткевич Наталія Григорівна

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"

  Адреса: 21019, м. Вінниця, вул. Синьоводська, 142

  E-mail: mlcentr@ukr.net

  Телефон: (0432) 65-11-12

  Керівник: Присяжнюк Володимир Петрович

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький міський клінічний пологовий будинок №1"

  Адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 98

  E-mail: polbud1@ukr.net

  Телефон: (0432) 56-00-17

  Керівник: Банах Олександр Леонідович

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький міський клінічний пологовий будинок №2"

  Адреса: 21001, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 50

  E-mail: roddom-2@ukr.net

  Телефон: (0432) 27-25-24

  Керівник: Яровенко Вікторія Миколаївна

  Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"

  Адреса: м. Вінниця, вул. Миколи Зерова, 13

  E-mail: cpmsd1-vn@ukr.net

  Телефон: (0432) 66-80-16

  Керівник: Фіщенко Людмила Володимирівна

  Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці"

  Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 44

  E-mail: kz.cpmsd2@ukr.net

  Телефон: (0432) 67-06-81

  Керівник: Кривов`яз Тамара Миколаївна

  Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці"

  Адреса: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96

  E-mail: vincpmsd3@ukr.net

  Телефон: (0432) 46-74-19

  Керівник: Бельц Сергій Євгенійович

  Комунальне ннекомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"

  Адреса: 21009, м. Вінниця, вул. Замостянська, буд.18

  E-mail: cpmsd4vin@ukr.net

  Телефон: (0432) 27-17-45

  Керівник: Непийвода Людмила Володимирівна

  Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці"

  Адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Замостянська, буд. 49

  E-mail: cpmsd5vin@ukr.net

  Телефон: (0432) ​27-58-76

  Керівник: Роман Наталя Іванівна

  Комунальний заклад "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики"

  Адреса: м. Вінниця, вул. І. Бевза, 36

  E-mail: viniacms@ukr.net

  Телефон: (0432) 67-17-25

  Керівник: Коробчинська Наталія Валеріївна

  Комунальне підприємство "Міський лікувально-діагностичний центр"

  Адреса: м. Вінниця, вул. Київська, 68

  E-mail: cmdc@ukr.net

  Телефон: (0432) 60-50-77

  Керівник: Фостаковський Дмитро Стефанович

  Міське комунальне підприємство "Медичний стоматологічний центр"

  Адреса: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька 68

  E-mail: spvmksc@ukr.net

  Телефон: (0432) 56-12-31

  Керівник: Філевич Андрій Михайлович

  Міське комунальне підприємство "Вінницька міська аптека"

  Адреса: 21009, м. Вінниця, вул. Стеценко, 48

  E-mail: mkpvma@gmail.com

  Телефон: (0432) 55-40-78

  Керівник: Бутовський Сергій Юрійович

  ПРОЄКТ «Про погодження встановлених КП «Міський лікувально-діагностичний центр» тарифів на платні медичні послуги, що надаються за договорами з медичними закладами» (зі змінами)

  ПРОЄКТ Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 01.10.2020 року №2040«Про погодження встановлених комунальним підприємством «Міський лікувально-діагностичний центр» тарифів на платні медичні послуги, що надаються населенню» (зі змінами)

  ПРОЄКТ Про погодження встановлених тарифів на проходження стажування лікарів (провізорів) – інтернів на базі КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»

  ПРОЄКТ Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 01.10.2020 року №2040 «Про погодження встановлених комунальним підприємством «Міський лікувально-діагностичний центр» тарифів на платні медичні послуги, що надаються населенню» (зі змінами та доповненнями)

  Інформаційні та технологічні картки адміністративних  послуг, що надаються департаментом охорони  здоров’я Вінницької міської ради 

  • Паспорти бюджетних програм
  • Бюджетні запити департаменту охорони здоров'я 2022 рік
  Перелік бюджетних програм на 2022 рік XLS-файл, 0,1 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  0712151 паспорт БП від 03.06.2022 XLS-файл, 0,05 МБайт
  0712100 паспорт БП від 29.07.2022 XLS-файл, 0,04 МБайт
  0712010 паспорт БП від 10.11.2022 XLS-файл, 0,05 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  0712030 паспорт БП від 10.11.2022 XLS-файл, 0,04 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  0712111 паспорт БП від 10.11.2022 XLS-файл, 0,04 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  0712152 паспорт БП від 10.11.2022 XLS-файл, 0,07 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  Бюджетний запит 0712100 форма 2 на 2022 рік XLS-файл, 0,14 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  Бюджетний запит 0712010 форма 2 на 2022 рік XLS-файл, 0,21 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  Бюджетний запит 0712030 форма 2 на 2022 рік XLS-файл, 0,16 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  Бюджетний запит 0712111 форма 2 на 2022 рік XLS-файл, 0,15 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  Бюджетний запит 0712151 форма 2 на 2022 рік XLS-файл, 0,16 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  Бюджетний запит 0712152 форма 2 на 2022 рік XLS-файл, 0,19 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  Бюджетний запит 0712152 форма 2 на 2022 рік XLS-файл, 0,12 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  Бюджетний запит 0717322 форма 2 на 2022 рік XLS-файл, 0,15 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  Бюджетний запит на 2022 рік форма 1 XLS-файл, 0,05 МБайт, Опубліковано 25 листопада 2022 року
  • Медична рада
  • Колегія департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради

  Медична рада є громадським консультативно-дорадчим органом, створеним при Вінницькому міському голові, з метою здійснення діяльності з проведення оцінки якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг, а також захисту прав жителів Вінницької міської територіальної громади в сфері охорони здоров’я, розгляду інших питань, пов’язаних з якістю надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності Вінницької міської територіальної громади.

  Медична рада створена на підставі рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 25.02.2021 року №464.

  До складу Медичної ради входять висококваліфіковані фахівці в галузі охорони здоров’я: керівники установ і закладів охорони здоров’я комунальної форми власності Вінницької міської територіальної громади та їх підрозділів, науково-педагогічні працівники Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (за згодою), представники департаменту охорони здоров`я Вінницької міської ради, провідні спеціалісти з питань організації управління охороною здоров’я, лікарі першої та вищої атестаційної категорії, представники громадських медичних організацій, приватних медичних закладів.

  Основними завданнями Медичної ради є:

  • Вивчення проблемних питань галузі охорони здоров’я Вінницької міської територіальної громади, розгляд та надання пропозицій щодо стратегії розвитку галузі охорони здоров’я за окремими напрямками та закладів охорони здоров`я.
  • Розгляд питань, пов’язаних із якістю надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності Вінницької міської територіальної громади.
  • Здійснення виїзних перевірок роботи в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності Вінницької міської територіальної громади стосовно якості надання медичної допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади із наступним заслуховуванням на засіданні Медичної ради (згідно рішень Медичної ради).
  • Організація та проведення тематичних зустрічей, навчань медичних працівників закладів охорони здоров’я комунальної форми власності Вінницької міської територіальної громади, з науково-педагогічними співробітниками Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за результатами аналізу якості та своєчасності надання медичної допомоги відповідно до пропозицій Медичної ради.
  • Розгляд за дорученням Вінницького міського голови, профільного заступника Вінницького міського голови скарг громадян на неналежне надання медичної допомоги (в разі необхідності).
  • Проведення моніторингу задоволеності пацієнтів рівнем організації та надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності Вінницької міської територіальної громади.
  • Забезпечення незалежного колегіального розгляду випадків смертності під час надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я комунальної форми власності Вінницької міської територіальної громади.
  • Вивчення причин смертності жителів Вінницької міської територіальної громади.
  • Розгляд питань щодо дотримання професійної етики, деонтології та якості комунікації в медичних закладах (незалежно форми власності) з метою запобігання виникненню ситуацій, що шкодять престижу та авторитету медичної професії.
  • Розгляд інших питань, пов’язаних із наданням медичної допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади.
  • Медична рада узагальнює основні недоліки надання медичної допомоги та надає пропозиції щодо їх усунень.

  Рішення про створення Медичної ради

  Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для розгляду і вирішення питань, що належать до його компетенції, а також колективного та вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

  У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та ії виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням.

  Функції Колегії:

  • Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності галузі охорони здоров'я Вінницької міської територіальної громади.
  • Вносить та розглядає пропозиції щодо:
  • удосконалення законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність галузі охорони здоров'я;
  • забезпечення ефективної співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
  • територіальними органами та представниками інших державних органів, зацікавленими департаментами, управліннями та відомствами, закладами охорони здоров'я різних форм власності та підпорядкування, громадськими та іншими організаціями;
  • розширення міжнародного співробітництва у галузі охорони здоров'я;
  • формування та реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я. Обговорює прогнози та програми розвитку галузі охорони здоров'я, визначає шляхи їх реалізації. Розглядає питання щодо стану дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання комунального та державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності закладів охорони здоров'я. Розглядає результати роботи закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління департаменту охорони здоров’я, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і рівня підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу зазначених органів. Аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційно- кадрової роботи та виконавчої дисципліни. Розглядає питання в порядку контролю за виконанням прийнятих рішень.

  Рішення про внесення змін до складу Колегії

  Рішення про створення Колегії

  Пов'язані новини

  Усі новини

  Пов'язані сервіси

  Усі сервіси

  Цифровий простір міста

  Корисні електронні ресурси Вінниці для вашої зручності

  Планова імунопрофілактика

  Інформація щодо планової імунізації населення з метою профілактики

  Вакцинація від грипу

  Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити тяжкі ускладнення хвороби.