Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1"

Комунальне підприємство міської ради

Комунальне підприємство міської ради
 • Загальна інформація
 • Фінанси
 • Керівництво
 • Публічні кошти
 • Інформація про підприємство
 • Цілі діяльності
 • Статут підприємтва
 • Структура підприємства
 • Основні види діяльності та послуги
 • Кодекс етичної поведінки працівників

 • Місце розташування: м.Вінниця,21029 вул. Хмельницьке шосе, 96
 • Телефон: (0432)560317
 • Код ЄДРПОУ: 05484126
 • E-mail: vin_mkl1@ukr.net
 • Сайт закладу: https://vmkl1.com
 • Сторінка закладу в соціальних мережах: https://www.facebook.com/vmkl1

Графік роботи адміністрації:

 • Понеділок-п'ятниця з 09:00 до 17:15
 • Обідня перерва з 13:00 до 13:15
 • Вихідні - субота, неділя

Години прийому громадян керівником:

 • Понеділок з 14:30 до 16:30
 • Четвер з 15:30 до 17:30

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1» є багатопрофільним закладом охорони здоров’я, який надає спеціалізовану (вторинну) медичну допомогу у стаціонарних та амбулаторних умовах.

Працює у режимі 24/7 для надання цілодобової стаціонарної допомоги населенню. Є лікувальним закладом, який забезпечує діагностику та лікування широкого кола невідкладних станів у стаціонарних та амбулаторних умовах.

У поліклініці надається амбулаторна консультативна допомога, прийом здійснюється висококваліфікованими фахівцями 18 спеціальностей. Сучасна лабораторія, параклінічні діагностичні служби забезпечують якісну діагностику патологічних станів. Надання спеціалізованої медичної допомоги забезпечується потужим кадровим потенціалом.

Штатний розпис складає 596 осіб, у тому числі: лікарів — 161, молодших спеціалістів з медичною освітою — 242, молодшого медперсоналу — 115, інших працівників — 98. Ліжковий фонд лікарні розгорнуто на 285 ліжок.

Лікарня є базою п’яти кафедр Вінницького НМУ ім. М.І. Пирогова: кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, кафедри загальної хірургії, кафедри інфекційних хвороб, кафедри внутрішньої медицини № 3, кафедри нервових хвороб. Співробітники кафедр систематично проводять консультації та курацію хворих у всіх підрозділах лікарні.

Також КНП «ВМКЛ №1» є базою стажування фахівців із середньою медичною освітою, підготовки лікарів-інтернів. На базі по вул. Хмельницьке шосе, 96 розташовано 4 медичних корпуси лікарні.

Лікарня отримала ліцензію на медичну практику 21.07.2011 р.

 • У 2017 році відповідність статусу «Чиста лікарня. Безпечна для пацієнта» визнано асоціацією «Служби організації інфекційного контролю» відділення анестезіології та реанімації.
 • З 1 жовтня 2018 року рішенням Вінницької міської ради №1349 від 29.09.2018 заклад перетворено на Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1» (далі - КНП «ВМКЛ №1»).
 • У 2019 році вшосте підтвердила вищу акредитаційну категорію, має чинний акредитаційний сертифікат.
 • У зв’язку з визначенням у 2020 році КНП «ВМКЛ №1» опорним закладом для надання допомоги пацієнтам з підозрою чи встановленим діагнозом COVID-19, всі зусилля персоналу направлялись на лікування інфекційного захворювання та його ускладнень.
 • КНП «ВМКЛ №1» активно безперервно бере участь у державних та регіональних програмах у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я (Здоров’я Вінничан, Вірусні гепатити, допомога ВІЛ-інфікованим, Стоп-Грип, Цукровий діабет і сім’я тощо).

У лікарні здійснюється ретельний моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, транспортних засобів.

В умовах реформування галузі охорони здоров’я у структурних підрозділах лікарні запроваджена та активно використовується медична інформаційна система «Доктор Елекс». Медичний персонал забезпечено автоматизованими робочими місцями. Підприємство та працівники (лікарі, середній медперсонал, лікарі-інтерни), підрядники зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я eHealth.

Підприємством на початку 2020 року було визначено напрямки співпраці з Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ). Згідно опублікованих Оголошень НСЗУ лікарнею були подані пропозиції на укладення договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, які були розглянуті та прийняті НСЗУ. Відповідно до встановлених вимог НСЗУ було сформовано договори.

Підприємство регулярно проходить аудити щодо відповідності чинної Системи управління якістю вимогам національного стандарту. Крім того, регулярно вивчається рівень задоволеності пацієнтів КНП «ВМКЛ №1». Проводиться детальний аналіз звернень громадян: письмових та на особистих прийомах. Опитування пацієнтів є найбільш об’єктивним інструментом вимірювання задоволеності пацієнтів та визначення факторів, що впливають на таку задоволеність. Анкета, як і регламентована процедура анкетування постійно удосконалюється, зарекомендувала як точний та чутливий інструмент зворотнього звязку по відношенню до пацієнтів (об’єктивне покращення ситуації з ліками, засобами індивідуального захисту, зміна ситуації після збільшення обєму закупівель антибактеріальних препаратів).

Команда КНП «ВМКЛ №1» щороку визначає план розвитку та напрямки діяльності, заходи щодо підвищення ефективності роботи, звичайно зважаючи на поточну епідемічну ситуацію в країні і регіоні та воєнний стан.

Ліцензія закладу_КНП ВМКЛ 1 PDF-документ, 0,54 МБайт
Витяг з ЄДР_КНП ВМКЛ 1 PDF-документ, 0,48 МБайт
Виписка ЄДРПОУ_КНП ВМКЛ 1 PDF-документ, 0,58 МБайт

Відповідно до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №1»:

Основна мета діяльності підприємства - забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • медична практика;
 • створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства України послуг вторинної спеціалізованої медичної допомоги, здійснення медичного обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової цілодобової стаціонарної, консультативно-діагностичної, невідкладної допомоги та цілодобового симптоматичного лікування;
 • своєчасне та якісне дослідження, лікування та реабілітація хворих стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних умовах;
 • координація зусиль загальнолікувальної мережі щодо профілактики та виявлення туберкульозу;
 • контроль за проведенням якості профілактичних оглядів з метою раннього та своєчасного виявлення туберкульозу, пропаганда здорового способу життя;
 • покращення показників здоров'я населення,
 • активація роботи, направленої на запобігання виникнення керованих інфекційних хвороб;
 • цілодобовий прийом та госпіталізація хворих, що доставляються бригадами швидкої медичної допомоги або звертаються самостійно у невідкладному стані безпосередньо у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та в інфекційне відділення, за направленням інших закладів охорони здоров’я або без нього;
 • плановий прийом пацієнтів за направленням інших лікувально-профілактичних закладів або без нього;
 • забезпечення в повному обсязі висококваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги;
 • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я через скеровування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством України;
 • впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес відповідно до функцій Підприємства;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва та послідовності у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • участь у державних та регіональних програмах у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я;
 • забезпечення взаємодії з медичними та немедичними закладами і установами при вирішенні питань організації та надання медичної допомоги;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності (медичних висновках по тимчасовій непрацездатності);
 • скеровувати на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями тощо;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • навчально-методична, науково-дослідницька робота та клінічні випробування згідно чинного законодавства України;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;
 • упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги та шляхів їх вирішення;
 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги;
 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні, транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, транспортних засобів;
 • забезпечення ефективного використання ліжкового фонду;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 • придбання, зберігання, перевезення, пересилання, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України;
 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства;
 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Цілі у сфері якості визначено у впровадженій та діючій Системі управління якістю КНП «ВМКЛ №1», зокрема:

 • ефективне планування роботи структурних підрозділів з метою контролю щодо кадрового забезпечення та кваліфікації спеціалістів;
 • визначення актуальних напрямків контрактування та подання пропозицій на укладення договорів з НСЗУ;
 • підтримання безпечних умов праці;
 • забезпечення амбулаторної медичної допомоги населенню за ПМГ;
 • проведення попереднього запису до фахівців поліклініки за допомогою стаціонарного та мобільного телефону, онлайн (сайт, особистий кабінет пацієнта, офіційні сторінки), особисто на рецепції;
 • забезпечення стаціонарної медичної допомоги пацієнтам за ПМГ;
 • забезпечення організації та надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою чи встановленим діагнозом COVID-19;
 • забезпечення готовності перепрофілювання ліжкового фонду на ліжка інфекційного профілю;
 • забезпечення готовності перепрофілювання ліжкового фонду з урахуванням поточної ситуації та відповідно до потреб населення;
 • підвищення ступеню задоволеності пацієнтів;
 • забезпечення задоволеності роботою та можливостями для професійного росту, матеріальним забезпеченням, комфортного «робочого клімату»;
 • забезпечення розгляду та обробки 100% скарг та пропозицій від пацієнтів/їх законних представників;
 • забезпечення виконання не менше 90% затверджених планів заходів щодо діяльності закладу ;
 • вдосконалення роботи медичних працівників у міс та ЕСОЗ, актуалізація кількості АРМ, забезпечення безперервної роботи (в межах компетенції);
 • забезпечити використання малоінвазивних методів в хірургії до 60%, перехід до малоінвазивних проктологічних втручань, активне впровадження «хірургії одного дня»;
 • надання стаціонарної та мобільної паліативної допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами з 2023 року;
 • підвищення кваліфікаційного та професійного рівня кадрів;
 • забезпечення безпеки та пожежної охорони;
 • координація санітарно-протиепідемічних заходів, створення вік;
 • реконструкція об’єктів закладу та перспективних заходів перепланування терапевтичного відділення (2022-2023);
 • капітальний ремонт благоустрою прилеглої до будівлі харчоблоку;
 • проведення сертифікації СУЯ;

Проведення клінічних випробувань лікарських засобів на базі Підприємства здійснюється лише при укладенні договорів у відповідності до вимог чинного законодавства України та при наявності письмового погодження Органу управління.

Підприємство є базою стажування лікарів-інтернів, клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, базою виробничої практики, учбовою базою для підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою.

Чинна редакція

Попередні редакції

Статут КНП ВМКЛ1 від 30.08.2019 PDF-документ, 6,54 МБайт

Адміністрація

Ліваковський Сергій Костянтинович

Директор КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1"

+380432560317
k.livakovskij@ukr.net

Чорна Лариса Володимирівна

Медичний директор

+380432469811
vin_mkl1@ukr.net

Дрогомерецька Ірина Василівна

Заступник директора з адміністративного управління

+380432560317
drogomirko@gmail.com

Камінська Алла Василівна

Заступник директора з економічних питань

+380432560298
kaminskaalla9@gmail.com

Псюк Наталія Анатоліївна

Заступник медичного директора з поліклінічної роботи

+380432560320
policlinic@ukr.net

Шуткевич Володимир Євгенович

Заступник директора з господарської частини

+380432560386
v.Shut.vn@gmail.com

Рудзевич Лідія Петрівна

Головний бухгалтер

51-12-19

Приходько Галина Андріївна

завідувач відділу, лікар-статистик

56-03-17
vin_mkl1@ukr.net

Чайка Діна Володимирівна

Начальник відділу кадрів

56-03-40
vin_mkl1@ukr.net

Козлова Тетяна Борисівна

завідувачка відділення екстреної (невідкладної ) медичної допомоги

+380432560317
vin_mkl1@ukr.net

Пахно Ігор Петрович

завідувач відділення анестезіології та реанімації

+380432560317
vin_mkl1@ukr.net

Вітковська Тетяна Іванівна

завідувачка гастроентерологічним відділенням

+380432560317
vin_mkl1@ukr.net

Чорний Анатолій Миколайович

завідувач інфекційного відділення

+380432560317
vin_mkl1@ukr.net

Григоревська Людмила Миколаївна

завідувачка неврологічного відділення

+380432560317
vin_mkl1@ukr.net

Блажевська Людмила Василівна

завідувачка пульмонологічного відділення

+380432560317
vin_mkl1@ukr.net

Бровко Олена Олексіївна

завідувачка терапевтичного відділення

+380432560317
vin_mkl1@ukr.net

Пустовий Ігор Георгійович

завідувач хірургічного відділення

+380432560317
vin_mkl1@ukr.net

Новаковська Ольга Валентинівна

завідувачка відділення функціональної діагностики

+380432560317
vin_mkl1@ukr.net

Чорноморець Оксана Володимирівна

завідувачка відділення відновного лікування

+380432560317
vin_mkl1@ukr.net

Поліщук Інна Геннадіївна

завідувачка рентгенологічного відділення

+380432560317
vin_mkl1@ukr.net

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Підприємство є неприбутковим та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Вінницької міської ради, виконавчих органів Вінницької міської ради, наказами департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державного казначейства України, установах банків, печатку із своїм найменуванням, а також штампи та печатки, необхідні для виконання покладених на нього завдань, бланки та інші реквізити.

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику і має право здійснювати виключно ті види медичної практики, які передбачені ліцензією.

КНП «ВМКЛ №1» надає медичну допомогу в амбулаторних та стаціонарних умовах згідно вимог укладених з Національною службою здоров’я України договорів за Програмою медичних за напрямками:

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

Умови надання: стаціонарно

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

Умови надання: стаціонарно

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією,
 • направлення лікуючого лікаря,
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги,
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу,
 • самозвернення у невідкладному стані.

Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня

Умови надання: стаціонарно

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Медична допомога при гострому мозковому інсульті

Умови надання: стаціонарно

Підстави надання послуги:

 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані пацієнтів із наступними діагнозами;
 • субарахноїдальний крововилив;
 • внутрішньомозковий крововилив;
 • інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив;
 • інфаркт головного мозку;
 • негнійний тромбоз внутрішньочерепного венозного синуса.

Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах

Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки при наявності медичних показань (за рішенням лікуючого лікаря) або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-психіатра;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Езофагодуоденоскопія

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря.

Колоноскопія

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 40 років і старше.

Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення.

Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-24

Умови надання: стаціонарно

Підстави надання послуги: підтверджене захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) (відповідно до галузевих стандартів та медико-технологічних документів у сфері охорони здоров’я):

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Також здійснюємо свою діяльність на умовах Договору з НСЗУ «Готовність надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях».

Зобов’язання, викладені детально у договорах та положеннях специфікації, Підприємством виконуються. Основна мета діяльності підприємства -забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством України

 • медична практика;
 • створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства України послуг вторинної спеціалізованої медичної допомоги, здійснення медичного обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової цілодобової стаціонарної, консультативно-діагностичної, невідкладної допомоги та цілодобового симптоматичного лікування;
 • своєчасне та якісне дослідження, лікування та реабілітація хворих стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних умовах;
 • координація зусиль загальнолікувальної мережі щодо профілактики та виявлення туберкульозу;
 • контроль за проведенням якості профілактичних оглядів з метою раннього та своєчасного виявлення туберкульозу, пропаганда здорового способу життя;
 • покращення показників здоров'я населення,
 • активація роботи, направленої на запобігання виникнення керованих інфекційних хвороб;
 • цілодобовий прийом та госпіталізація хворих, що доставляються бригадами швидкої медичної допомоги або звертаються самостійно у невідкладному стані безпосередньо у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та в інфекційне відділення, за направленням інших закладів охорони здоров’я або без нього;
 • плановий прийом пацієнтів за направленням інших лікувально-профілактичних закладів або без нього;
 • забезпечення в повному обсязі висококваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги;
 • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я через скеровування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством України;
 • впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес відповідно до функцій Підприємства;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва та послідовності у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • участь у державних та регіональних програмах у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я;
 • забезпечення взаємодії з медичними та немедичними закладами і установами при вирішенні питань організації та надання медичної допомоги;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності (медичних висновках по тимчасовій непрацездатності);
 • скеровувати на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями тощо;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • навчально-методична, науково-дослідницька робота та клінічні випробування згідно чинного законодавства України;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;
 • упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги та шляхів їх вирішення;
 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги;
 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні, транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, транспортних засобів;
 • забезпечення ефективного використання ліжкового фонду;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 • придбання, зберігання, перевезення, пересилання, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України;
 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства;
 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
 • Проведення клінічних випробувань лікарських засобів на базі Підприємства здійснюється лише при укладенні договорів у відповідності до вимог чинного законодавства України та при наявності письмового погодження Органу управління.
 • Підприємство є базою стажування лікарів-інтернів, клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, базою виробничої практики, учбовою базою для підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою.

Нижче наведено перелік послуг та їх вартість, які проводяться в Комунальному некомерційному підприємстві «Вінницька міська клінічна лікарня №1»:

Перелік платних послуг КНП "ВМКЛ №1"

Кодекс етичної поведінки працівників КНП "ВМКЛ №1" PDF-документ, 0,62 МБайт, Опубліковано 29 листопада 2022 року
 • Фінансова звітність. Боргові зобов'язання
 • Фінансові плани
 • Звіти про виконання фінансових планів
 • Аудит
 • Звітності за Міжнародними стандартами
 • Плани закупівель
 • Операції та зобов'язання
 • Фактори ризику

Фінансова звітність

2022

2021 рік

2020 рік

2019 рік

2022 рік

2021 рік

2020 рік

2022 рік

2021 рік

2020 рік

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності КНП "Вінницькька міська клінічна лікарня №1"

Аудит річної фінансової звітності КНП "ВМКЛ №1" за останні три роки не проводився, звіти не складалися.

Фінансова та нефінансова звітності за міжнародними стандартами обліку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1"

Фінансова звітність за Міжнародними стандартами обліку для державного сектору та нефінансова звітність за Міжнародним стандартом звітності із сталого розвитку Глобальної ініціативи зі звітності підприємством не ведеться.

Річний план закупівель на Prozorro

 


Річний план закупівель 2022

Річний план закупівель 2021

Річний план закупівель 2020

Річний план закупівель 2019

Інформація про операції та зобов'язання підприємства

2022 рік

Істотні передбачені фактори ризику що можуть вплинути на КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1"

 • Керівництво
 • Члени наглядової ради
 • Звіти керівника та наглядової ради
 • Винагороди керівника
 • Рішення суб'єкта управління щодо підприємства

Керівник підприємства

Ліваковський Костянтин Сергійович

Директор КНП "Вінницький міська клінічна лікарня №1"

+380432560317
k.livakovskij@ukr.net
 • Дата народження: 22.09.1978 року
 • Місце народження: м. Ямпіль
 • Освіта: вища, 1995р., Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова «Лікувальна справа»

Трудова діяльність:

 • 1993- 1995р.р Ямпільська ЦРЛ прийнятий на 0,5 ставки санітарки відділення переливання крові.
 • 1995-2001р.р навчання у Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І Пирогова.
 • 2001-2005р.р. проходження інтернатури у Ямпільському районному територіальному медичному об’єднанні.
 • 2006 переведений заступником головного лікаря по медичному обслуговуванню населення Ямпільської ЦРЛ.
 • 2006р. Ямпільська районна державна адміністрація Вінницької області, призначений головним спеціалістом відділу охорони здоров’я райдержадміністрації.
 • 2006р. Заступник головного лікаря по медичному обслуговуванню населення Ямпільської центральної районої лікарні.
 • 2011-2019р.р Головний лікар Ямпільської центральної районної лікарні.
 • 2019р. Директор КНП «Вінницької міської клінічної лікарні №1»

Нагороди, почесні звання:

 • Почесна Грамота МОЗ України № 38–Кн від 18.06.2020р.
 • Подяка МОЗ Наказ МОЗ України №125-Кн від 15.06.2016 р.
 • Почесні Грамоти Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради 2013р, 2016., 2018., 2019р.р
 • Переможець обласного конкурсу «Людина Року 2020» в номінації «Лідер медичної галузі року».

Ліваковський Костянтин Сергійович відзначається відповідальністю, організаторськими здібностями, професійністю, володіє глибокими теоретичними знаннями та вміло застосовує їх на практиці. Вміє вчасно спрямувати роботу підприємства зважаючи на поточну ситуацію. Постійно працює над підвищенням рівня своїх знань. Відзначається людяністю та доброзичливістю. У спілкуванні з громадянами, співробітниками врівноважений, ввічливий, вміє вислухати співрозмовника. Має великий авторитет серед колег та працівників лікарні.

Розпорядження про призначення

Інформація про членів наглядової ради

Наглядова рада не утворювалася

Річні звіти керівника:

Витяг з контракту №1 від 02.12.2019 Вінницької міської ради з керівником підприємства, що є в комунальній власності, зі змінами

3.Умови матеріального забезпечення Керівника

3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством внаслідок його господарської діяльнсті у розмірі посадового окладу Керівника згідно штатного розпису у кратності до 5 мінімальних посадових окладів (ставок) працівника основної професії. При цьому, розмір посадового окладу Керівника забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників підприємства та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків. При проведенні державою антиінфляційних заходів посадовий оклад підлягає відповідному індексуванню. 3.2. Керівникові може виплачуватися премію за підсумками роботи за рік, квартал відповідно до умов, показників та розмірів преміювання. Преміювання Керівника, встановлення надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за наказом директора департаменту охорони здоров'я міської ради у межах наявних коштів на оплату праці та відповідно до Положення про преміювання керівників комунальних закладів та некомерційних підприємств Вінницької міської територіальної громади. 3.3. Розмір премії та щомісячних надбавок може знижуватись або взагалі не виплачуватись в зв'язку з невиконанням або несвоєчасним виконанням встановлених показників діяльності підприємства, погіршенням якості роботи підприємства, невиконанням показників ефективності використання комунального майна, порушенням трудової дисципліни. У разі неналежного виконання умов цього Контракту розмір надбавок, доплат і премій зменшується або вони не виплачуються.

Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо комунального підприємства

 • Бюджетні призначення
 • Бюджетні видатки та кредити
 • Укладені договори
 • Стан виконання договорів
 • Службові відрядження

Обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань по КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1"

Інформацію про обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету комунальному некомерційному підприємству, розміщені на єдиному веб-порталі використання публічних коштів за посиланням :

 • https://spending.gov.ua/new/disposers/05484126/transactions

  код за ЄДРПОУ: 05484126
 • Службові відрядження працівників КНП "ВМКЛ №1" упродовж 2019-2022 рр. не здійснювалися.

  Досьє підприємства

  • Назва
  • Орган управління
  • Код ЄДРПОУ
  • Адреса
  • Телефон (бухгалтерія, договори)
  • E-mail

  Пов'язані сервіси

  Усі сервіси

  Цифровий простір міста

  Корисні електронні ресурси Вінниці для вашої зручності

  Планова імунопрофілактика

  Інформація щодо планової імунізації населення з метою профілактики

  Вакцинація від грипу

  Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити тяжкі ускладнення хвороби.