Департамент капітального будівництва

Виконавчий орган міської ради

Департамент капітального будівництва реалізує повноваження виконавчих органів міської ради в галузі будівництва, які визнані законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні“, та іншими нормативними актами. Забезпечує виконання завдань з реконструкції та будівництва житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету. Сприяє впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів
 • Функції
 • Структура
 • Плани та звіти
 • Програми
 • Відкриті дані
 • Фінанси
 • Новини
 • Закупівлі
Відповідно до покладених на нього завдань департамент реалізує наступні функції:
- виконує функції замовника по будівництву житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я , зв’язку, транспорту, торгівлі , громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення, забезпечує дотримання законодавства в галузі будівництва.
- готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку, бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.
- в разі потреби, за пропозицією департаментів, відділів, інших виконавчих органів, надає пропозиції, щодо внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку та бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади;
- спільно з департаментом економіки і інвестицій міської ради розробляє на основі пропозиції департаментів, відділів, інших виконавчих органів поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку.
- забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об’єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів.
- розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом.
- здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розробки проектно-кошторисної документації.
- приймає і перевіряє комплектність та якість одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисну та іншу документацію, погоджує і затверджує її в установленому порядку та передає будівельним організаціям.
- розміщує замовлення на капітальне будівництво, складає протоколи намірів, проводить торги, укладає з будівельними організаціями відповідні договори;
- забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідних інженерно-технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об’єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт.
- забезпечує геодезичну основу для будівництва.
- забезпечує будівництво технологічним, енергетичним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких відповідно до договору покладено на замовника.
- здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання.
- передає будівельній організації, в погоджені з нею терміни, документи про дозвіл відповідних органів на:
- виконання будівельно-монтажних робіт;
- відведення земельної ділянки під будівництво;
- проведення робіт в зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв’язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття дорожніх покриттів;
- проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій / кабельних , газових, водопровідних, каналізаційних та інших/, розміщених на території будівельного майданчика;
- користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;
- вирубування лісу і пересадження дерев;
- забезпечує перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередач, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо і нафтопроводів, ліній зв’язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;
- забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню або реконструкції;
- відшкодовує громадянам /у разі знесення/ вартість житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у власності громадян, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів. - Здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів робіт проектам, технічним умовам і стандартам на об’єктах комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади;
- погоджує з відповідними організаціями питання, пов’язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та агрегатів, що працюють під тиском, забезпечує випробовування зазначених технічних засобів;
- забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об’єктів до експлуатації;
- забезпечує введення об’єктів в експлуатацію;
- передає завершенні будівництвом та введені в дію об’єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;
- здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконанні роботи та послуги;
- приймає від підрядника за актом законсервовані або припинені будівництвом об’єкти і вживає заходи для їх збереження, вносить пропозиції міській раді, щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;
- веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність;
- перевіряє подані до сплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;
- вносить міській раді пропозиції про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;
- надає на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та окремим громадянам;
- здійснює інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на Вінницьку міську об’єднану територіальну громаду завдань у галузі будівництва;
- виконує роботу та надає послуги передбачені функціями інженера-консультанта (будівництво) на об’єктах комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади;
Департамент реалізує також наступні функції:
- готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.
- здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції департаменту за встановленим графіком.
- забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції департаменту на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради.
- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
- здійснює інші повноваження, покладені на департамент відповідно до чинного законодавства.

Контакти

Телефон: (0432) 67-03-69

E-mail: kapbud@i.ua

 • Звернутися онлайн

  Написати електронне звернення до директора департаменту капітального будівництва
 • Відповіді на звернення

  Переглянути відповіді на публічні звернення до директора департаменту капітального будівництва
 • Положення

  Положення про департамент PDF-документ, 0,13 МБайт

  Директор департаменту

  Заступники директора департаменту

  Мирончук Михайло Матвійович

  В.О. заступника директора департаменту

  610
  (0432) 65-10-82
  myronchuk@vmr.gov.ua

  Мазуренко Денис Анатолійович

  Заступник директора департаменту

  610
  0432 65-10-82
  MazurenkoDA@vmr.gov.ua

  Іваниця Олександр Сергійович

  Заступник директора департаменту

  610
  0432 65-10-82
  IvanytsyaOS@vmr.gov.ua

  Відділ технагляду та виробництва

  Відділ технагляду та виробництва здіснює технічний нагляд за будівництвом об"єктів з метою запобігання порушень Державних будівельних норм та фінансового законодавства

  Віннічук Сергій Олександрович

  Начальник відділу

  616
  0432 65-10-81
  VinnichukSO@vmr.gov.ua

  Довгий Віктор Олексійович

  Заступник начальника відділу

  616
  0432 65-10-81
  DovgyiVO@vmr.gov.ua

  Шикір Олександр Олександрович

  Головний спеціаліст

  616
  0432 65-10-81
  ShykirOO@vmr.gov.ua

  Озернюк Оксана Сергіївна

  Завідувач сектору

  616
  0432 65-10-81
  OzernyukOS@vmr.gov.ua

  Павловська Валерія Юріївна

  Працівник по строковому трудовому договору

  616
  0432 65-10-81
  PavlovskaVYu@vmr.gov.ua

  Відділ обліку та звітності

  Відділ обліку та звітності

  Відділ бухгалтерського обліку та звітності забезпечує організацію бухгалтерського обліку у відповідності із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та іншими нормативно – правовими актами; здійснює контроль за витрачанням бюджетних коштів, у відповідності з затвердженими лімітами і кошторисами , за збереженням матеріальних цінностей ; веде облік основних фондів департаменту, облік розрахунків з підрядними організаціями , веде облік рахунків по коштам на капвкладення , облік по податкам з заробітної плати , слідкує за своєчасним нарахуванням та перерахуванням цих податків;

  Гавришко Наталія Василівна

  Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

  615
  0432 65-10-81
  GavryshkoNV@vmr.gov.ua

  Серветник Олена Леонідівна

  Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера

  615
  0432 65-10-81
  ServentykOL@vmr.gov.ua

  Ярмолінська Олена Петрівна

  Працівник по строковому трудовому договору

  610
  0432 65-10-82
  Yarmolinska@vmr.gov.ua

  Бузько Алла Ігорівна

  Працівник по строковому трудовому договору

  629
  0432 65-10-84
  BuzkoAI@vmr.gov.ua

  Відділ інженерної підготовки

  Основні функції відділу інженерної підготовки : розроблення та прийняття рішень виконавчого комітету та міської ради, які створюють умови для виконання державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних з дотриманням вимог чинного законодавства, будівельних норм та стандартів - проводить нагляд за виконанням проектних робіт з додержанням вимог нормативних, технічних, законодавчих та інших актів

  Гапоненко Валерій павлович

  В.о. начальника відділу , працівник по строковому трудовому договору

  615-А
  0432 65-10-81
  HalonenkoVP@vmr.gov.ua

  Гульченко Людмила Володимирівна

  Заступник начальника відділу

  615-А
  0432 65-10-81
  GulchenkoLV@vmr.gov.ua

  Слободяник Сергій Миколайович

  Завідувач сектору

  616
  0432 65-10-81
  SlobodianiukSM@vmr.gov.ua

  Фінансово-договірний відділ

  Основні функції фінансово-договірного відділу: -Забезпечення дотримання законодавства у галузі будівництва, будівельних норм і правил; -Забезпечення виконання завдань з реконструкції та будівництва житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень що спрямовуються на цю мету;

  Кохан Ніна Іванівна

  В.О. начальника відділу , працівник по строковому трудовому договору

  629
  0432 65-10-84
  KohanNI@vmr.gov.ua

  Гульчук Олена Віталіївнв

  Заступник начальника відділу

  629
  0432 85-10-84
  GulchukOV@vmr.gov.ua

  Гаврилюк Василь Васильович

  Працівник по строковому трудовому договору

  629
  0432 65-10-84
  Gavriluk@vmr.gov.ua

  Відділ економічного аналізу та планування

  Відділ економічного аналізу і планування забезпечує: - статистичний обліку, перевірку накопичення по формах 2КБ, аналізу та опрацюванню виконаного обсягу капіталовкладень, введення в дію потужностей та основних фондів, а відповідно підготовку та здачу в установлені терміни до обласного статистичного управління звітності по всіх вищевказаних видах робіт; - своєчасну розробку та подання до відповідних управлінь міської ради пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку та капітального будівництва, виконання бюджетних запитів та розрахунків для формування бюджету розвитку міста та бере участь в розробці річних та перспективних програм капітального будівництва по замовленню міської ради.

  Танасіва Олена Василівна

  Начальник відділу

  629
  0432 65-10-84
  TanasivaOV@vmr.gov.ua

  Рябуха Світлана Анатоліївна

  Головний спеціаліст

  629
  0432 65-10-84
  RiabukhaSA@vmr.gov.ua

  План будівництва та реконструкції об"єктів по ДКБ

  Звіти про виконання плану будівництва та реконструкції об"єктів

  Звіти про проведену роботу департаментом капітального будівництва .

  Звіт за 2021 рік PPTX-файл, 11,43 МБайт

  План роботи департаменту на 2022 рік

  Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2021 рік

  • Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

  Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

  • Програма реставрації об’єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки

  Програма реставрації об’єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки

  • Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

  Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

  • ПРОГРАМА запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру та ліквідації їх наслідків на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки

  ПРОГРАМА запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру та ліквідації їх наслідків на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки

  • Паспорти бюджетних програм
  • Бюджетні запити
  • Звіти про виконання паспортів бюджетних програм
  • Оцінка ефективності виконання бюджетних програм
  • Інформація про цілі державної політики у відповідній сфері на 2022 рік
  • Кошториси

  2022 рік

  Бюджетні запити ДКБ на 2022 рік

  КПВК 1517693 XLSX-файл, 0,07 МБайт
  КПВК 1510160 XLSX-файл, 0,09 МБайт
  КПВК 1517692 XLSX-файл, 0,08 МБайт
  КПВК 1517321 DOCX-файл, 0,1 МБайт
  КПВК 1517324 DOCX-файл, 0,08 МБайт
  КПВК 1517330 DOCX-файл, 0,08 МБайт
  КПВК 1517340 DOCX-файл, 0,08 МБайт
  КПВК 1517365 DOCX-файл, 0,08 МБайт
  КПВК 1517310 DOCX-файл, 0,09 МБайт
  КПВК 1517322 DOCX-файл, 0,09 МБайт

  2021 рік

  Оцінка ефективності виконання бюджетних програм за 2021 рік

  XLSX-файл, 0,09 МБайт
  XLS-файл, 0,12 МБайт
  XLS-файл, 0,12 МБайт
  XLS-файл, 0,1 МБайт
  XLS-файл, 0,13 МБайт
  XLS-файл, 0,17 МБайт
  XLS-файл, 0,13 МБайт
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів будівництва в галузі житлово-комунального господарства
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів будівництва в галузі освіти
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів будівництва в галузі охорони здоров'я
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів будівництва в галузі культури
  • Забезпечення здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів будівництва
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інших інфраструктурних проектів будівництва комунальної власності
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів пам'яток архітектури
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів будівництва в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я
  • Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва
  • Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів за проектом соціально-економічного розвитку "Будівництво вулиці Келецької та трамвайної лінії від вул. Квятека до автовокзалу "Західний" в м. Вінниці

  Кошторис ДКБ на 2022 рік

  Кошторис ДКБ на 2022 рік PDF-документ, 0,24 МБайт
  • Завершено І чергу реконструкції будівлі комунального закладу дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради по вул. Миколи Зерова, 12 .
  • Термомодернізація об’єктів комунальної власності у 2021 - 2022 роках.

  Роботи по реконструкції будівлі комунального закладу дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради по вул. Миколи Зерова, 12 розпочаті в липні 2019року та І чергу завершено в грудні 2021 року.

  На виконання робіт використано 59, 3 млн. грн., в тому числі за рахунок міського бюджету - 28,9 млн грн. та коштів державного фонду регіонального розвитку - 30, 4 млн. грн.

  Відповідно до проектно-кошторисної документації при реконструкції об’єкту (І черга) знесено частину будівлі, яка знаходилась в аварійному стані та здійснено будівництво нового триповерхового приміщення дошкільного закладу. Опорядження приміщень виконано з матеріалів дозволених МОЗ, кольорове оздоблення приміщень здійснено з врахуванням психофізичних вимог. Забезпечена доступність для маломобільних груп населення, а саме, виконані пандуси, огородження, санвузли, дверні блоки відповідно до інклюзивних вимог. Влаштовано сучасний харчоблок та пральню.

  Виконані внутрішні та зовнішні інженерні мережі водопроводу, каналізації, змонтована двохтрубна система опалення з установкою терморегуляторів та тепловідбивної ізоляції біля кожного опалювального приладу та сучасний ІТП. Зроблено огородження, благоустрій території з влаштуванням 8 дитячих майданчиків (в 1 черзі). В Ⅰ черзі функціонуватиме 9 груп (2 раннього віку, 7 дошкільного віку), загалом після реконструкції об’єкту буде створено 15 груп.

  Потужність об’єкту після реконструкції складатиме 280 місць, у 1 черзі створено 170 місць. Загальна площа об’єкту - 4973,8 кв.м, в тому числі 1черга - 3075,34 кв. м  За рахунок коштів міського бюджету у 2021 році тривала термомодернізація закладів освіти. На виконання робіт у 2021 році було спрямовано 32,2 млн.грн.

  Введено в експлуатацію реконструйовані будівлі (термомодернізація) : ДНЗ №4 ВМР" по вул. Стельмаха,37, ДНЗ №31 по вул. Р. Скалецького,23, ДНЗ №17 по вул. Чумацька,268, ЗОШ І-ІІІ ступенів №36 по вул. Пирогова,191. Завершені роботи та готуються до здачі в експлуатацію об’єкті : ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 по вул. М. Шимка,1, ДНЗ №47 по вул. Чорновола,12

  Тривали роботи по реконструкції будівель (термомодернізація) комунальних закладів: Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І.Пирогова по вул. Малиновського,7, Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе,22, ЗОШ І-ІІІ ступеня №23 по проспекту Космонавтів,32, ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 по вул. Соборна,94, ДНЗ №21 по вул. Міліційна,8.

  По введених об’єктах отримані енергетичні сертифікати будівель. У 2022 році продовжуватимуться роботи по термомодернізації об’єктів соціальної інфраструктури. На вказані цілі заплановано 235 млн.грн.

  Планується продовжити роботи з реконструкції Палацу дітей та юнацтва, ЗОШ І-ІІІ ступеня №23, ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія № 2; розпочати реконструкцію будівель загальноосвітніх шкіл: №21 по вул. 600-річчя,16, №31 по вул. Богдана Ступки,13, №12 по вул. Шимка,3 фізико-математичної школи гімназії №17 по вул. О. Соловйова,2; дошкільних навчальних закладів №13 по вул. Магістратська,58 , №29 по вул. Некрасова,7, №34 по вул. Стрілецька,99, №59 " по вул. Воїнів Інтернаціоналістів,16.

  Крім того, розпочнеться реконструкція будівлі «Вінницький міський клінічний пологовий будинок №1 по вул. Хмельницьке шосе,98.»


  Загальноосвітня школа №13 ВМР

  Дошкільний навчальний заклад №21 ВМР

  Палац дітей та юнацтва ВМР