Департамент капітального будівництва

Виконавчий орган міської ради

Департамент капітального будівництва реалізує повноваження виконавчих органів міської ради в галузі будівництва, які визнані законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні“, та іншими нормативними актами. Забезпечує виконання завдань з реконструкції та будівництва житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету. Сприяє впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів
 • Функції
 • Структура
 • Плани та звіти
 • Програми
 • Відкриті дані
 • Фінансова інформація
 • Новини
Відповідно до покладених на нього завдань департамент реалізує наступні функції:
- виконує функції замовника по будівництву житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я , зв’язку, транспорту, торгівлі , громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення, забезпечує дотримання законодавства в галузі будівництва.
- готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку, бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.
- в разі потреби, за пропозицією департаментів, відділів, інших виконавчих органів, надає пропозиції, щодо внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку та бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади;
- спільно з департаментом економіки і інвестицій міської ради розробляє на основі пропозиції департаментів, відділів, інших виконавчих органів поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку.
- забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об’єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів.
- розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом.
- здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розробки проектно-кошторисної документації.
- приймає і перевіряє комплектність та якість одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисну та іншу документацію, погоджує і затверджує її в установленому порядку та передає будівельним організаціям.
- розміщує замовлення на капітальне будівництво, складає протоколи намірів, проводить торги, укладає з будівельними організаціями відповідні договори;
- забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідних інженерно-технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об’єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт.
- забезпечує геодезичну основу для будівництва.
- забезпечує будівництво технологічним, енергетичним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких відповідно до договору покладено на замовника.
- здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання.
- передає будівельній організації, в погоджені з нею терміни, документи про дозвіл відповідних органів на:
- виконання будівельно-монтажних робіт;
- відведення земельної ділянки під будівництво;
- проведення робіт в зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв’язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття дорожніх покриттів;
- проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій / кабельних , газових, водопровідних, каналізаційних та інших/, розміщених на території будівельного майданчика;
- користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;
- вирубування лісу і пересадження дерев;
- забезпечує перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередач, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо і нафтопроводів, ліній зв’язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;
- забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню або реконструкції;
- відшкодовує громадянам /у разі знесення/ вартість житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у власності громадян, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів. - Здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів робіт проектам, технічним умовам і стандартам на об’єктах комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади;
- погоджує з відповідними організаціями питання, пов’язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та агрегатів, що працюють під тиском, забезпечує випробовування зазначених технічних засобів;
- забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об’єктів до експлуатації;
- забезпечує введення об’єктів в експлуатацію;
- передає завершенні будівництвом та введені в дію об’єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;
- здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконанні роботи та послуги;
- приймає від підрядника за актом законсервовані або припинені будівництвом об’єкти і вживає заходи для їх збереження, вносить пропозиції міській раді, щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;
- веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність;
- перевіряє подані до сплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;
- вносить міській раді пропозиції про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;
- надає на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та окремим громадянам;
- здійснює інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на Вінницьку міську об’єднану територіальну громаду завдань у галузі будівництва;
- виконує роботу та надає послуги передбачені функціями інженера-консультанта (будівництво) на об’єктах комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади;
Департамент реалізує також наступні функції:
- готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.
- здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції департаменту за встановленим графіком.
- забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції департаменту на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради.
- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
- здійснює інші повноваження, покладені на департамент відповідно до чинного законодавства.

Контакти

Телефон: (0432) 67-03-69

E-mail: kapbud@i.ua

 • Звернутися онлайн

  Написати електронне звернення до директора департаменту капітального будівництва
 • Відповіді на звернення

  Переглянути відповіді на публічні звернення до директора департаменту капітального будівництва
 • Положення

  Директор департаменту

  Заступники директора департаменту

  Мирончук Михайло Матвійович

  В.О. заступника директора департаменту

  4
  (0432) 67-03-69
  myronchuk@vmr.gov.ua

  Мазуренко Денис Анатолійович

  Заступник директора департаменту

  8
  0432 67-17-09
  MazurenkoDA@vmr.gov.ua

  Іваниця Олександр Сергійович

  Заступник директора департаменту

  10
  0432 59-20-75
  IvanytsyaOS@vmr.gov.ua

  Відділ технагляду та виробництва

  Відділ технагляду та виробництва здіснює технічний нагляд за будівництвом об"єктів з метою запобігання порушень Державних будівельних норм та фінансового законодавства

  Віннічук Сергій Олександрович

  Начальник dідділу

  10
  0432 59-20-75
  VinnichukSO@vmr.gov.ua

  Довгий Віктор Олексійович

  Заступник начальника відділу

  10
  0432 59-20-75
  DovgyiVO@vmr.gov.ua

  Шикір Олександр Олександрович

  Головний спеціаліст

  10
  0432 59-20-75
  ShykirOO@vmr.gov.ua

  Озернюк Оксана Сергіївна

  Головний спеціаліст

  10
  0432 59-20-75
  OzernyukOS@vmr.gov.ua

  Павловська Валерія Юріївна

  Працівник по строковому трудовому договору

  10 (Пирогова 34а)
  +380432592075
  PavlovskaVYu@vmr.gov.ua

  Відділ бухгалтерського обліку та звітності

  Відділ бухгалтерського обліку та звітності

  Відділ бухгалтерського обліку та звітності забезпечує організацію бухгалтерського обліку у відповідності із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та іншими нормативно – правовими актами; здійснює контроль за витрачанням бюджетних коштів, у відповідності з затвердженими лімітами і кошторисами , за збереженням матеріальних цінностей ; веде облік основних фондів департаменту, облік розрахунків з підрядними організаціями , веде облік рахунків по коштам на капвкладення , облік по податкам з заробітної плати , слідкує за своєчасним нарахуванням та перерахуванням цих податків;

  Гавришко Наталія Василівна

  Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

  1
  0432 67-14-36
  GavryshkoNV@vmr.gov.ua

  Серветник Олена Леонідівна

  Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера

  1
  0432 67-14-36
  ServentykOL@vmr.gov.ua

  Яормолінська Олена Петрівна

  Працівник по строковому трудовому договору

  3
  0432 67-03-62
  Yarmolinska@vmr.gov.ua

  Бузько Алла Ігорівна

  Працівник по строковому трудовому договору

  9
  0432 59-20-76
  BuzkoAI@vmr.gov.ua

  Відділ інженерної підготовки

  Основні функції відділу інженерної підготовки : розроблення та прийняття рішень виконавчого комітету та міської ради, які створюють умови для виконання державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних з дотриманням вимог чинного законодавства, будівельних норм та стандартів - проводить нагляд за виконанням проектних робіт з додержанням вимог нормативних, технічних, законодавчих та інших актів

  Гапоненко Валерій павлович

  В.о. начальника відділу , працівник по строковому трудовому договору

  7
  0432 67-17-09
  HalonenkoVP@vmr.gov.ua

  Гульченко Людмила Володимирівна

  Заступник начальника відділу

  7
  0432 67-17-09
  GulchenkoLV@vmr.gov.ua

  Слободяник Сергій Миколайович

  Головний спеціаліст

  4
  0432 67-93-69
  SlobodianiukSM@vmr.gov.ua

  Фінансово-договірний відділ

  Основні функції фінансово-договірного відділу: -Забезпечення дотримання законодавства у галузі будівництва, будівельних норм і правил; -Забезпечення виконання завдань з реконструкції та будівництва житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень що спрямовуються на цю мету;

  Кохан Ніна Іванівна

  В.О. начальника відділу , працівник по строковому трудовому договору

  11
  0432 59-20-71
  KohanNI@vmr.gov.ua

  Гульчук Олена Віталіївнв

  Головний спеціаліст

  11
  0432 59-20-71
  GulchukOV@vmr.gov.ua

  Відділ економічного аналізу та планування

  Відділ економічного аналізу і планування забезпечує: - статистичний обліку, перевірку накопичення по формах 2КБ, аналізу та опрацюванню виконаного обсягу капіталовкладень, введення в дію потужностей та основних фондів, а відповідно підготовку та здачу в установлені терміни до обласного статистичного управління звітності по всіх вищевказаних видах робіт; - своєчасну розробку та подання до відповідних управлінь міської ради пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку та капітального будівництва, виконання бюджетних запитів та розрахунків для формування бюджету розвитку міста та бере участь в розробці річних та перспективних програм капітального будівництва по замовленню міської ради.

  Танасіва Олена Василівна

  Начальник відділу

  12
  0432 59-20-71
  TanasivaOV@vmr.gov.ua

  Рябуха Світлана Анатоліївна

  Головний спеціаліст

  12
  0432 59-20-76
  RiabukhaSA@vmr.gov.ua

  Відділ постачання та комплектації

  Основні функції відділу: -розгляд проектно-кошторисної документації та надання пропозицій по застосуванню обладнання та матеріалів; -адміністративно-господарське забезпечення діяльності департаменту;

  Гаврилюк Василь васильович

  В.О. начальника відділу , працівник по строковому трудовому договору

  9
  0432 59-20-76
  Gavriluk@vmr.gov.ua

  План будівництва та реконструкції об"єктів по ДКБ

  Звіти про виконання плану будівництва та реконструкції об"єктів

  Звіт про проведену роботу департаментом капітального будівництва за 2020 рік та плани на 2021 рік.

  План роботи департаменту на 2022 рік

  Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2021 рік

  • Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік

  Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік

  • Програма реставрації об’єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки

  Програма реставрації об’єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки

  • Паспорти бюджетних програм
  • Бюджетні запити
  • Звіти про виконання паспортів бюджетних програм
  • Оцінка ефективності бюджетних програм
  • Інформація про цілі державної політики у відповідній сфері на 2021 рік
  • Кошториси

  2022 рік

  Бюджетні запити ДКБ на 2022 рік

  КПВК 1517693 XLSX-файл, 0,07 МБайт
  КПВК 1510160 XLSX-файл, 0,09 МБайт
  КПВК 1517692 XLSX-файл, 0,08 МБайт
  КПВК 1517321 DOCX-файл, 0,1 МБайт
  КПВК 1517324 DOCX-файл, 0,08 МБайт
  КПВК 1517330 DOCX-файл, 0,08 МБайт
  КПВК 1517340 DOCX-файл, 0,08 МБайт
  КПВК 1517365 DOCX-файл, 0,08 МБайт
  КПВК 1517310 DOCX-файл, 0,09 МБайт
  КПВК 1517322 DOCX-файл, 0,09 МБайт

  2021 рік

  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів будівництва в галузі житлово-комунального господарства
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів будівництва в галузі освіти
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів будівництва в галузі охорони здоров'я
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів будівництва в галузі культури
  • Забезпечення здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів будівництва
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інших інфраструктурних проектів будівництва комунальної власності
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів пам'яток архітектури
  • Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів будівництва в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я
  • Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва
  • Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів за проектом соціально-економічного розвитку "Будівництво вулиці Келецької та трамвайної лінії від вул. Квятека до автовокзалу "Західний" в м. Вінниці

  Кошторис ДКБ на 2022 рік

  Кошторис ДКБ на 2022 рік PDF-документ, 0,24 МБайт
  • Завершено І чергу реконструкції будівлі комунального закладу дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради по вул. Миколи Зерова, 12 .
  • Термомодернізація об’єктів комунальної власності у 2021 - 2022 роках.

  Роботи по реконструкції будівлі комунального закладу дошкільний навчальний заклад № 16 Вінницької міської ради по вул. Миколи Зерова, 12 розпочаті в липні 2019року та І чергу завершено в грудні 2021 року.

  На виконання робіт використано 59, 3 млн. грн., в тому числі за рахунок міського бюджету - 28,9 млн грн. та коштів державного фонду регіонального розвитку - 30, 4 млн. грн.

  Відповідно до проектно-кошторисної документації при реконструкції об’єкту (І черга) знесено частину будівлі, яка знаходилась в аварійному стані та здійснено будівництво нового триповерхового приміщення дошкільного закладу. Опорядження приміщень виконано з матеріалів дозволених МОЗ, кольорове оздоблення приміщень здійснено з врахуванням психофізичних вимог. Забезпечена доступність для маломобільних груп населення, а саме, виконані пандуси, огородження, санвузли, дверні блоки відповідно до інклюзивних вимог. Влаштовано сучасний харчоблок та пральню.

  Виконані внутрішні та зовнішні інженерні мережі водопроводу, каналізації, змонтована двохтрубна система опалення з установкою терморегуляторів та тепловідбивної ізоляції біля кожного опалювального приладу та сучасний ІТП. Зроблено огородження, благоустрій території з влаштуванням 8 дитячих майданчиків (в 1 черзі). В Ⅰ черзі функціонуватиме 9 груп (2 раннього віку, 7 дошкільного віку), загалом після реконструкції об’єкту буде створено 15 груп.

  Потужність об’єкту після реконструкції складатиме 280 місць, у 1 черзі створено 170 місць. Загальна площа об’єкту - 4973,8 кв.м, в тому числі 1черга - 3075,34 кв. м  За рахунок коштів міського бюджету у 2021 році тривала термомодернізація закладів освіти. На виконання робіт у 2021 році було спрямовано 32,2 млн.грн.

  Введено в експлуатацію реконструйовані будівлі (термомодернізація) : ДНЗ №4 ВМР" по вул. Стельмаха,37, ДНЗ №31 по вул. Р. Скалецького,23, ДНЗ №17 по вул. Чумацька,268, ЗОШ І-ІІІ ступенів №36 по вул. Пирогова,191. Завершені роботи та готуються до здачі в експлуатацію об’єкті : ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 по вул. М. Шимка,1, ДНЗ №47 по вул. Чорновола,12

  Тривали роботи по реконструкції будівель (термомодернізація) комунальних закладів: Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І.Пирогова по вул. Малиновського,7, Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе,22, ЗОШ І-ІІІ ступеня №23 по проспекту Космонавтів,32, ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 по вул. Соборна,94, ДНЗ №21 по вул. Міліційна,8.

  По введених об’єктах отримані енергетичні сертифікати будівель. У 2022 році продовжуватимуться роботи по термомодернізації об’єктів соціальної інфраструктури. На вказані цілі заплановано 235 млн.грн.

  Планується продовжити роботи з реконструкції Палацу дітей та юнацтва, ЗОШ І-ІІІ ступеня №23, ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія № 2; розпочати реконструкцію будівель загальноосвітніх шкіл: №21 по вул. 600-річчя,16, №31 по вул. Богдана Ступки,13, №12 по вул. Шимка,3 фізико-математичної школи гімназії №17 по вул. О. Соловйова,2; дошкільних навчальних закладів №13 по вул. Магістратська,58 , №29 по вул. Некрасова,7, №34 по вул. Стрілецька,99, №59 " по вул. Воїнів Інтернаціоналістів,16.

  Крім того, розпочнеться реконструкція будівлі «Вінницький міський клінічний пологовий будинок №1 по вул. Хмельницьке шосе,98.»


  Загальноосвітня школа №13 ВМР

  Дошкільний навчальний заклад №21 ВМР

  Палац дітей та юнацтва ВМР