Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Виконавчий орган міської ради

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції міської ради забезпечує реалізацію на території Вінницької міської територіальної громади державної політики в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері протидії корупції шляхом організації заходів щодо попередження, ліквідації та мінімізації корупційних проявів, організація і забезпечення антикорупційної політики на території Вінницької міської територіальної громади.
 • Функції
 • Структура
 • Плани та звіти

Основні функції відділу з питань запобігання та виявлення корупції:

 • Здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції».
 • Розробляє проєкти рішень виконавчого комітету, міської ради та розпоряджень міського голови з питань запобігання та виявлення корупції.
 • Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів міської ради, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення міському голові пропозиції щодо таких заходів.
 • Надає структурним підрозділам міської ради та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
 • Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує міського голову та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
 • Проводить перевірку факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у виконавчих органах міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ та закладів міської ради, інших осіб, що входили або входять до складу утвореної у міській раді конкурсної комісії, відповідно до частини другої статті 49 Закону декларацій, та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.
 • Надає консультативну допомогу посадовим та службовим особам виконавчих органів міської ради, працівникам комунальних підприємств, установ та закладів міської ради в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 4.8. Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.
 • Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.
 • Надає посадовим та службовим особам виконавчих органів міської ради, працівникам комунальних підприємств, установ та закладів міської ради або особам, які проходять у них службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань.
 • Здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом.
 • Інформує міського голову, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону посадовими та службовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками підприємств, установ та закладів міської ради.
 • У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення посадовими та службовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ та закладів міської ради корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.
 • Повідомляє у письмовій формі міського голову про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону посадовими та службовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ та закладів міської ради;
 • Інформує Національне агентство у разі ненаправлення департаментом кадрової політики міської ради завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
 • Організовує в порядку, визначеному чинним законодавством України, та на підставі доручень міського голови проведення перевірок у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів міської ради.
 • Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства.
 • Веде облік працівників виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, установ та закладів міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.
 • Надає Національному агентству інформацію щодо діяльності відділу з питань запобігання та виявлення корупції та інформацію щодо уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.
 • Проводить навчання для працівників виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, установ та закладів міської ради щодо змін в антикорупційному законодавстві.
 • Візує проєкти розпоряджень міського голови з основної та адміністративно-господарської діяльності, кадрових питань.

Контакти

Телефон: (0432) 59-53-16

E-mail: shvetsAM@vmr.gov.ua

 • Звернутися онлайн

  Написати електронне звернення до начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції
 • Відповіді на звернення

  Переглянути відповіді на публічні звернення до начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції
 • Положення

  Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції PDF-документ, 0,27 МБайт, Опубліковано 25 березня 2021 року

  Начальник відділу

  Працівники відділу

  Шиш Аліна Олександрівна

  Заступник начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції

  Кабінет №632
  (0432) 59-52-01
  shyshav@vmr.gov.ua

  План відділу

  План відділу на 2021 рік PDF-документ, 0,37 МБайт, Опубліковано 19 серпня 2021 року
  План відділу на 2022 рік DOCX-файл, 0,02 МБайт, Опубліковано 24 січня 2022 року
  План відділу на 2023 рік PDF-документ, 0,37 МБайт, Опубліковано 30 грудня 2022 року

  Звіт відділу

  Звіт відділу за 2020 рік PDF-документ, 0,36 МБайт, Опубліковано 20 серпня 2021 року
  Звіт відділу за 2021 рік PPTX-файл, 0,64 МБайт, Опубліковано 24 січня 2022 року
  Звіт відділу за 2022 рік PDF-документ, 0,53 МБайт, Опубліковано 30 грудня 2022 року

  Пов'язані сервіси

  Усі сервіси

  Повідом про корупцію

  Повідомити про вчинення корупційних правопорушень