Відділ ведення Державного реєстру виборців Вінницької міської територіальної громади

Виконавчий орган міської ради

Відділ ведення Державного реєстру виборців веде персоніфікований облік виборців, складає списки виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів міської ради, міського голови, всеукраїнського та місцевих референдумів, здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.
 • Функції
 • Структура
 • Плани та звіти

Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

 1. Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців".
 2. Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;
 3. Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо захисту персональних даних Реєстру у процесі його ведення;
 4. Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу (зазначає закордонний виборчий округ) та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;
 5. Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;
 6. Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;
 7. Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;
 8. Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру;
 9. Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців для виборчих дільниць відповідно до законодавства;
 10. Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
 11. Проводить перевірку некоректності відомостей Реєстру, засобами та у спосіб встановленими розпорядником Реєстру.

Відділ реалізує також наступні функції:

 1. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру;
 2. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів про Відділ на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради;
 3. Готує пропозиції виконкому міської ради щодо меж виборчих дільниць, центрів виборчих дільниць для проведення чергових виборів, референдумів та виносить їх на шар електронної схеми міста;
 4. Веде паспорти виборчих дільниць;
 5. Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців";
 6. Організовує проведення нарад та інших заходів з питань, які належать до компетенції відділу.
 7. Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Контакти

Телефон: (0432) 59-53-27

E-mail: vvdrv@vmr.gov.ua

 • Звернутися онлайн

  Написати електронне звернення до начальника відділу
 • Відповіді на звернення

  Переглянути відповіді на публічні звернення до начальника відділу
 • Положення

  Начальник відділу

  Заступник начальника відділу

  Франчук Валерій Сергійович

  Заступник начальника відділу

  Кабінет № 337
  (0432) 59-53-25
  franchuk@vmr.gov.ua

  Сектор обліку, звітності та діловодства

  Галочкіна Майя Володимирівна

  Заступник начальника відділу, завідувач сектору

  Кабінет № 337
  (0432) 59-53-25
  galochkina@vmr.gov.ua

  Павлюк Олег Васильович

  Головний спеціаліст

  Кабінет № 337
  (0432) 27-38-15
  pavluko@vmr.gov.ua

  Котко Ірина Володимирівна

  Головний спеціаліст

  к. 337
  (0432) 59-53-26
  kotkoiv@vmr.gov.ua

  Сектор технічного та програмного забезпечення

  Курков Олег Станіславович

  Заступник начальника відділу, завідувач сектору

  Кабінет № 335
  (0432) 59-53-29
  kurkov@vmr.gov.ua

  Федорчук Оксана Анатоліївна

  Головний спеціаліст

  Кабінет № 335
  (0432) 59-53-28
  foksana@vmr.gov.ua​​​​

  План роботи відділу

  Звіти відділу