КНП "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги"

Комунальне підприємство міської ради

Комунальне підприємство міської ради
 • Загальна інформація
 • Фінанси
 • Керівництво
 • Публічні кошти
 • Інформація про підприємство
 • Цілі діяльності
 • Статут підприємтва
 • Структура підприємства
 • Основні види діяльності та послуги
 • Кодекс етичної поведінки працівників

Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги сягає своїм корінням у XIX століття. Є документи, датовані 1843 роком про Вінницьку Єврейську лікарню, котра є попередником сучасної Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. В 1911 році М. Л. Райхер, купець Першої гільдії, подарував Вінницькій Єврейській лікарні нову побудову: корпуси лікарні з господарськими будівлям Архівні матеріали зберегли відомості вдумливого підходу до будівництва лікарні, до її проектування залучалися кращі фахівці того часу. Багато технологічних і експлуатаційних процесів розраховувалися на перспективу, враховувалися зручності як для хворих, так і для персоналу лікарні. При опоряджувальних роботах застосовувалися мармур, могилівський камінь, берлінський кахель, англійська сантехніка, силікатна цегла для доріжок та тротуарів. У лікарні був водопровід, каналізація, встановлені паровий котел, емальовані умивальники і ванни. Перший штат лікарні складався з 24 співробітників , зокрема тут працювали Л,Д,Вертепа, В.Ф.Гончевський–відомі на той час лікарі. В 1920 році ліжковий фонд складав 130 ліжок: 100 терапевтичних, 30 холерних, в 1925 році лікарні надається статус 2-ої міської з терапевтичним, інфекційним, туберкульозним, офтальмологічним відділенням. З 1942р. по 1944 р. лікарня функціонувала як Замостянська поліклініка при міській управі. Після звільнення м. Вінниці від німецько-фашистських загарбників з березня 1944 р. за базі лікарні розташувався туберкульозний шпиталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни. В березні 1950 р. виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про створення міської лікарні №2 « на 150 ліжок з поліклінічним відділенням, де було розміщено туберкульозний шпиталь». Розпочалася велика і кропітка робота приведення в належний стан приміщень колишнього туберкульозного шпиталю, труднощі були неймовірні, і з 1 липня 1950 року лікарня розпочала свою роботу як 2- га Міська клінічна лікарня, маючи в своєму складі такі структурні підрозділи : поліклініку, хірургічне відділення на 80 ліжок з приймальним відділенням, терапевтичне відділення на 70 ліжок, інфекційне відділення на 50 ліжок. В цьому ж році на лікувальну базу були переведені кафедри Вінницького медичного інституту : госпітальної хірургії, госпітальної терапії, інфекційних хвороб. Протягом наступних років зростала потужність лікарні. Створювались нові відділення: нейрохірургічне, пульмонологічне, кардіологічне. В 1966 році її потужність становила 400 стаціонарних ліжок. Річні звіти того періоду засвідчують, що у 70% невідкладна допомога хворим міста і області надавалась саме 2-ою міською клінічною лікарнею. З жовтня 1996 року на базі Міської клінічної лікарні №2 створено центр спеціалізованої хірургічної допомоги населенню міста. В жовтні 2009 року було введено в дію сучасний травмпункт, плановий та ургентний оперблоки, які розташувалися на великих площах в сучасних нових приміщеннях. Це дало можливість покращити якість надання медичної допомоги травматологічним і хірургічним хворим. Завдяки новому сучасному діагностичному та лікувальному обладнанню термін лікування та перебування хворого в стаціонарі зменшився у 1,5 разів. Саме цього року Лікарня здобула статус лікарні швидкої медичної допомоги. Рішенням Вінницької міської ради № 1344 від 28.09.2018 р. шляхом перетворення створено Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги ». Сьогодні Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги є зосередженням надання екстреної та невідкладної хірургічної допомоги , допомоги при гострих мозкових інсультах, травмах, нещасних випадках. Наша мета - Цілодобово професіоналізм, відповідальність, людяність. Працюємо в режимі 24/7. Роботу в цьому напрямку забезпечують 8 стаціонарних відділень на 320 ліжок , 2 відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії на 18 і 6 ліжок відповідно, міський травматологічний пункт, відділення невідкладної ( екстреної) медичної допомоги. Хірургічна допомога надається завдяки взаємодії наступних підрозділів : операційного відділення, хірургії та ендоскопії, гнійно-септичної хірургії , урологічного , нейрохірургічного, травматологічного з ліжками політравми та отоларингологічного з ліжками щелепно-лицьової хірургії . В відділення невідкладної ( екстреної) медичної допомоги щорічно звертається близько 30 тисяч пацієнтів, в травматологічний пункт близько 20 тис. Щороку стаціонарне лікування проходить біля 15 тис. осіб, з яких 98% госпіталізуються ургентно. У лікарні застосовується широкий діапазон сучасних, високого ступеня складності хірургічних втручань . Щорічно виконується більше 8 тисяч операцій, з яких 3,5%.з використанням ендоскопічної апаратури . Широко використовуються для своєчасної діагностики можливості функціональної діагностики, ендоскопічні методи, ультразвукова діагностика, електрокардіографія, рентгенологічні методи. В закладі створено потужний інформаціно-аналітичний відділ медичної статистки, що дає можливість забезпечити адміністрацію та керівників структурних підрозділів лікарні необхідною і своєчасною інформацією. З 2016 року в рамках міської програми «Інформатизація галузі охорони здоров’я м. Вінниці на 2016-2020 роки» впроваджено медичну інформаційну систему «Доктор Елекс», створено 111 робочих місць. В грудні 2021 року введена в експлуатацію сучасна 4-х поверхнева прибудова , на площах якої розміщено відділення невідкладної ( екстреної) медичної допомоги , оновлене відділення анестезіології та інтенсивної терапії №1 на 18 ліжок, сучасні операційні європейського рівня . Це дало змогу лікарні вийти на новий сучасний рівень надання медичної допомоги населенню та впроваджувати новітні технології по лікуванню хребто- спиномозкових травм ; хронічних захворюваннях хребта; лікування ішемічних інсультів, розширення об’єму малоінвазивних ендоскопічних втручань у пацієнтів з хірургічною та урологічною патологією ; покращення якості ведення реанімаційних пацієнтів з різними нозологіями.

В рамках Програми медичних гарантій лікарня законтрактована на наступні види медичних послуг-

 1. ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ
 2. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ
 3. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
 4. ХІРУРГІЯ ОДНОГО ДНЯ
 5. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ Лікарня є клінічною базою для навчання студентів Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова і Вінницького медичного коледжу. Лікарня має вищу акредитаційну категорію.

Відповідно до Статут Комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»:

Основною метою діяльності підприємства являється забезпечення медичного обслуговування населения шляхом цілодобового надання йому вторинної спеціалізованої екстреної (невідкладної) медичної допомоги, надання амбулаторної та планової кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги всім верствам населения у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • медична практика;

 • надання пацієнтам відповідно до законодавства України послуг вторинної спеціалізованої екстреної (невідкладної), планової стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики i лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я; — створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально—діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

 • цілодобовий прийом та госпіталізація хворих та потерпілих, що доставляються бригадами швидкої медичної допомоги або звертаються безпосередньо в приймальне відділення за направленням інших лікувально-профілактичних закладів або без нього; надання пацієнтам відповідно до законодавства України високоспеціалізованої медичної допомоги;

 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я через скеровування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством України;

 • впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес відповідно до функції Підприємства; — організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва та послідовності у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

 • участь у державних га регіональних програмах у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

 • забезпечення взаємодії з медичними та немедичними закладами i установами при вирішенні питань організації’ та надання екстреної медичної допомоги;

 • медичне обслуговування за договорами із cyбєктами господарювання, страховими організаціями, тощо;

 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою листків непрацездатності;

 • скеровування на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

 • організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

 • навально—методична, науково-дослідницька робота та клінічні випробування згідно чинного законодавства України;

 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України; "

 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

 • участь у проведенні інформаційної та освітньо—роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

 • участь у визначенні проблемних питань надання вторинної екстреної (невідкладної) медичної допомоги та шляхів ïx вирішення;

 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної екстреної (невідкладної) медичної допомоги;

 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

 • забезпечення ефективного використання ліжкового фонду;

 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

 • придбання, зберігання, перевезення, пересилання, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, ïx аналогів та прекурсорів, замісників ïx аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

 • надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України;

 • проведення заходів з попередження i своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

 • здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально- діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу підприємства;

 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Підприємство являється базою стажування лікарів-інтернів, клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, базою виробничої практики, учбовою базою для підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою.

Статут КНП "ВМКЛ ШМД" PDF-документ, 0,92 МБайт, Опубліковано 11 жовтня 2022 року

Адміністрація

Фомін Олександр Олександрович

Директор

+380432665339
mklshmdfomin@ukr.net

Трохименко Богдан Володимирович

Медичний директор

+380432665810
mklshmd@ukr.net

Мельник Ігор Петрович

Заступник медичного директора з хірургічної роботи

+380432665339
mklshmd@ukr.net

Дмитришина Антоніна Вікторівна

Заступник медичного директора з організаційно-методичної роботи

+380432665895
mklshmd@ukr.net

Мазур Валентина Констянтинівна

Головна медична сестра

+380432665957
mklshmd@ukr.net

Дроздова Людмила Вікторівна

Заступник директора з економічних питань

+380432665983
mklshmd@ukr.net

Лисак Валерій Михайлович

Заступник директора з технічних питань

+380432665247
mklshmd@ukr.net

Черниш Антоніна Олегівна

Головний бухгалтер

+380432552103
mklshmd@ukr.net

Грицко Богдан Миколайович

завідувач відділенням екстреної (невідкладної) медичної допомоги

+380432664126​
mklshmd@ukr.net

Піковський Сергій Володимирович

завідувач травматологічного пункту

+380432664110​
mklshmd@ukr.net

Сурсаєв Юрій Євгенійович

завідувач відділенням анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії №1

+380432664882​
mklshmd@ukr.net

Мінкін Віктор Валентинович

завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії №2

+380432610662​
mklshmd@ukr.net

Псюк Сергій Степанович

завідувач травматологічного відділення

+380432664102​
mklshmd@ukr.net

Балацький Роман Костянтинович

завідувач урологічного відділення

+380432664113​
mklshmd@ukr.net

Гончаренко Олег Володимирович

завідувач відділенням хірургії та ендоскопії

+380432664134​
mklshmd@ukr.net

Свистунов Дмитро Миколайович

завідувач отоларингологічного відділення з ліжками щелепно-лицевої хірургії

+380432664120​
mklshmd@ukr.net

Дика Оксана Володимирівна

завідувачка неврологічного відділення

mklshmd@ukr.net

Максимов Валентин Володимирович

завідувач нейрохірургічного відділення

+380432664105​
mklshmd@ukr.net

Мазур Валерій Петрович

завідувач операційного відділення

+380432610663
mklshmd@ukr.net

Відповідно до Статут Комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»:

Основною метою діяльності підприємства являється забезпечення медичного обслуговування населения шляхом цілодобового надання йому вторинної спеціалізованої екстреної (невідкладної) медичної допомоги, надання амбулаторної та планової кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги всім верствам населения у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • медична практика;

 • надання пацієнтам відповідно до законодавства України послуг вторинної спеціалізованої екстреної (невідкладної), планової стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики i лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я; — створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально—діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

 • цілодобовий прийом та госпіталізація хворих та потерпілих, що доставляються бригадами швидкої медичної допомоги або звертаються безпосередньо в приймальне відділення за направленням інших лікувально-профілактичних закладів або без нього; надання пацієнтам відповідно до законодавства України високоспеціалізованої медичної допомоги;

 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я через скеровування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством України;

 • впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес відповідно до функції Підприємства; — організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва та послідовності у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

 • участь у державних га регіональних програмах у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

 • забезпечення взаємодії з медичними та немедичними закладами i установами при вирішенні питань організації’ та надання екстреної медичної допомоги;

 • медичне обслуговування за договорами із cyбєктами господарювання, страховими організаціями, тощо;

 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою листків непрацездатності;

 • скеровування на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

 • організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

 • навально—методична, науково-дослідницька робота та клінічні випробування згідно чинного законодавства України;

 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України; "

 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

 • участь у проведенні інформаційної та освітньо—роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

 • участь у визначенні проблемних питань надання вторинної екстреної (невідкладної) медичної допомоги та шляхів ïx вирішення;

 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної екстреної (невідкладної) медичної допомоги;

 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

 • забезпечення ефективного використання ліжкового фонду;

 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

 • придбання, зберігання, перевезення, пересилання, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, ïx аналогів та прекурсорів, замісників ïx аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

 • надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України;

 • проведення заходів з попередження i своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

 • здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально- діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу підприємства;

 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Підприємство являється базою стажування лікарів-інтернів, клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, базою виробничої практики, учбовою базою для підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою.

Кодекс етичної поведінки працівників КНП "ВМКЛШМД" JPG-файл, 0,71 МБайт, Опубліковано 30 листопада 2022 року
JPG-файл, 0,89 МБайт, Опубліковано 30 листопада 2022 року
JPG-файл, 0,85 МБайт, Опубліковано 30 листопада 2022 року
JPG-файл, 0,74 МБайт, Опубліковано 30 листопада 2022 року
 • Фінансова звітність. Боргові зобов'язання
 • Фінансові плани
 • Звіти про виконання фінансових планів
 • Аудит
 • Звітності за Міжнародними стандартами
 • Плани закупівель
 • Операції та зобов'язання
 • Фактори ризику

Фінансова звітність

2022 рік

1 квартал 2022 року PDF-документ, 0,44 МБайт
1 півріччя 2022 року PDF-документ, 0,44 МБайт

2021 рік

2020 рік

2022 рік

2021 рік

2020 рік

2022 рік

2021 рік

2020 рік

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності Аудит не проводився

Фінансова та нефінансова звітності за міжнародними стандартами обліку КП "Вінницький інформаційний центр"

Фінансова звітність за Міжнародними стандартами обліку для державного сектору та нефінансова звітність за Міжнародним стандартом звітності із сталого розвитку Глобальної ініціативи зі звітності комунальним підприємством не ведеться.

Річний план закупівель на Prozorro

Істотні передбачувані фактори ризику:

 1. Високий рівень зносу основних фондів;

 2. Непідконтрольні чинники витрат: зростання комунальних послуг, медичних витратних матеріалів, інших господарських необхідних​ матеріалів для розвитку лікарні.

 • Керівництво
 • Члени наглядової ради
 • Звіти керівника та наглядової ради
 • Винагороди керівника
 • Рішення суб'єкта управління щодо підприємства

Директор

Фомін Олександр Олександрович

Директор КНП "ВМКЛ ШМД"

+380432665339
mklshmdfomin@ukr.net

Народився 21 лютого 1957 року в селі Барабаш Хасанського району Приморського краю. В 1981 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "Педіатрія".

З 1981 по 1982 роки проходив інтернатуру у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І.Пирогова. З серпня 1982 року по жовтень 1988 року працював лікарем-хірургом дитячим у Вінницькій обласній дитячій лікарні.

З жовтня 1988 року по лютий 2001 року працював асистентом кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

З лютого 2001 року по липень 2006 року - доцентом кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

З липня 2006 р. по липень 2011 року - професор кафедри Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

З липня 2011 року по вересень 2019 року був головним лікарем Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Має вищу кваліфікаційну категорію по спеціальності "Організація і управління охороною здоров`я". Доктор медичних наук. Професор. Заслужений лікар України.

З 02 грудня 2019 року обіймає посаду директора комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги".

Розпорядження про призначення Фоміна О.О. PDF-документ, 0,19 МБайт, Опубліковано 28 листопада 2019 року

Інформація про членів наглядової ради

Наглядова рада не створювалась

Річні звіти керівника:

Звіт керівника 2022 рік DOCX-файл, 0,01 МБайт
Звіт керівника 2021 рік DOCX-файл, 0,01 МБайт
Звіт керівника 2020 рік DOCX-файл, 0,01 МБайт

Наглядова рада не утворювалася.

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника

Умови матеріального забезпечення Керівника визначені розділом 3 Контракту №2 з керівником некомерційного підприємства, що є в комунальній власності, від 02.12.2019 року, зі змінами: 3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством внаслідок його господарської діяльнсті у розмірі посадового окладу Керівника згідно штатного розпису у кратності до 5 мінімальних посадових окладів (ставок) працівника основної професії. При цьому, розмір посадового окладу Керівника забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників підприємства та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків. При проведенні державою антиінфляційних заходів посадовий оклад підлягає відповідному індексуванню. 3.2. Керівникові може виплачуватися премію за підсумками роботи за рік, квартал відповідно до умов, показників та розмірів преміювання. Преміювання Керівника, встановлення надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за наказом директора департаменту охорони здоров'я міської ради у межах наявних коштів на оплату праці та відповідно до Положення про преміювання керівників комунальних закладів та некомерційних підприємств Вінницької міської територіальної громади. 3.3. Розмір премії та щомісячних надбавок може знижуватись або взагалі не виплачуватись в зв'язку з невиконанням або несвоєчасним виконанням встановлених показників діяльності підприємства, погіршенням якості роботи підприємства, невиконанням показників ефективності використання комунального майна, порушенням трудової дисципліни. У разі неналежного виконання умов цього Контракту розмір надбавок, доплат і премій зменшується або вони не виплачуються.

Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо комунального підприємства

Рішення про Статут КНП "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги"

 • Бюджетні призначення
 • Бюджетні видатки та кредити
 • Укладені договори
 • Стан виконання договорів
 • Службові відрядження

Обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань по КНП "ВМКЛ ШМД"

Бюджетні призначення 2022 рік PDF-документ, 1,21 МБайт
Бюджетні призначення 2021 рік PDF-документ, 1,06 МБайт
Бюджетні призначення 2020 рік PDF-документ, 1,08 МБайт

2020 рік І квартал

2020 рік ІІ квартал

2020 рік ІІІ квартал

2020 рік

2021 рік І квартал

2021 рік ІІ квартал

2021 рік ІІІ квартал

2021 рік

2022 рік І квартал

2022 рік ІІ квартал

2022 рік ІІІ квартал

Службові відрядження КНП "ВМКЛ ШМД" з 2018-2022 рік не проводились.

Досьє підприємства

 • Назва
 • Орган управління
 • Код ЄДРПОУ
 • Адреса
 • Телефон (бухгалтерія, договори)
 • E-mail

Пов'язані сервіси

Усі сервіси

Цифровий простір міста

Корисні електронні ресурси Вінниці для вашої зручності

Планова імунопрофілактика

Інформація щодо планової імунізації населення з метою профілактики

Вакцинація від грипу

Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити тяжкі ускладнення хвороби.