Департамент житлового господарства

Виконавчий орган міської ради

Департамент житлового господарства працює з метою реалізації державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста у сфері експлуатації та ремонту житла, виконання робіт і надання послуг за замовленням населення, санітарної очистки та прибирання будинків, прибудинкової території, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зон загальноміського користування, які межують з житловим фондом, озеленення та створення місць відпочинку громадян, та інших послуг у житловому господарстві.
 • Функції
 • Структура
 • Плани та звіти
 • Облік та розподіл житла
 • План роботи
 • Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових територій
 • Фінанси

Відповідно до покладених на нього завдань Департамент реалізує наступні функції:

Розробляє та надає свої пропозиції до формування проекту бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади по видатках на утримання Департаменту, капітального ремонту житлового фонду, благоустрою території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, придбання спецтехніки та інше.

Виступає головним розпорядником бюджетних коштів згідно Бюджетного кодексу.

Надає пропозиції до проектів місцевих програм приватизації майна житлового господарства, що перебуває у комунальній власності.

Вносить в установленому порядку пропозиції Департаменту міського господарства щодо удосконалення систем обліку, звітності та державної статистики в сфері житлового господарства.

Здійснює процедуру закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Виступає замовником робіт з капітального ремонту житлового фонду, об'єктів благоустрою прибудинкових територій та інших видів робіт та послуг. Здійснює заходи щодо контролю за їх виконанням.

Складає протоколи про адміністративні правопорушення управляючими компаніями та ОСББ в разі порушення ними правил благоустрою території та направляє протоколи на розгляд адміністративної комісії.

Готує пропозиції щодо удосконалення структури Департаменту.

Готує пропозиції щодо комплексного розвитку житлового господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади з метою задоволення потреб населення у всіх видах житлово-комунальних послуг.

Контролює дотримання умов Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння в сфері надання послуг з управління багатоквартирними будинками на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади управляючими компаніями та ОСББ, які є його підписантами в частині:

 • сталого забезпечення населення Вінницької міської об'єднаної територіальної громади якісними житлово-комунальними послугами;

 • безпечних та комфортних умов проживання в квартирах житлових будинків;

 • соціального захисту споживачів житлово-комунальних послуг;

 • забезпечення належного рівня благоустрою на прибудинкових територіях;

 • долучення до загальноміських заходів, в т.ч. пов'язаних з санітарним очищенням території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Розробляє систему заходів для забезпечення сталої роботи житлового господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та забезпечує їх реалізацію.

Сприяє прискоренню передачі підприємствами, установами та організаціями до комунальної власності відомчого житла та комунальних об'єктів, що перебувають у їх повному господарчому віданні.

Бере участь в підготовці пропозицій щодо передачі або продажу об'єктів комунальної власності та об'єктів житлового господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Здійснює координацію роботи підприємств, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективної роботи.

Організовує роботу комісій з обстеження стану житлових будинків (квартир) та інших об'єктів житлового господарства, з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам.

Формує титульні списки на проведення капітального ремонту житлового фонду, об'єктів благоустрою прибудинкових територій та інших видів робіт та послуг.

Опрацьовує заяви громадян про прийняття на квартирний облік у виконавчому комітеті міської ради, перевіряє відповідні документи, виносить їх на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради.

Готує проекти рішень виконавчого комітету з питань надання громадянам жилих приміщень в м. Вінниці, прийняття на квартирний облік, про включення до списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового отримання жилих приміщень.

Готує пропозиції про зняття громадян з квартирного обліку, виключення зі списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового отримання жилих приміщень.

На підставі поданих громадянами документів проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання у виконавчому комітеті міської ради.

Перевіряє спільні рішення адміністрацій та профспілкових комітетів підприємств, організацій установ Вінницької міської об'єднаної територіальної громади про прийняття їх працівників на квартирний облік, включення до списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, подає до виконавчого комітету пропозиції про затвердження зазначених рішень.

Оформляє та видає ордери громадянам для заселення жилих приміщень.

Вносить пропозиції по заселенню звільнених та незаселених кімнат в гуртожитках, переданих до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, оформляє та видає ордери громадянам.

Готує проекти рішень виконавчого комітету про включення в маневровий фонд виконкому міської ради та виключення квартир з числа маневрового фонду виконкому міської ради.

Оформляє та видає документи на поселення громадян в квартири маневрового фонду міської ради.

Надає Департаменту міського господарства перелік об'єктів, щодо реконструкції житлового фонду, внутрішньобудинкових мереж та інженерного обладнання житлового фонду.

Надає пропозиції виконавчому комітету, щодо вдосконалення управління майном підприємств і організацій житлового господарства, які належать до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Надає пропозиції виконкому по створенню, реорганізації та ліквідації підприємств комунальної власності підпорядкованих Департаменту.

Надає міському голові пропозиції по призначенню, заохоченню, притягненню до дисциплінарної відповідальності керівників підпорядкованих підприємств.

Координує роботу підпорядкованих підприємств:

Погоджує штатні розписи комунальних підприємств.

Надає методичну допомогу в організації роботи.

Здійснює контроль фінансово-господарської діяльності та визначає оцінку її ефективності.

Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції департаменту на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради.

Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів, шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Департаменту.

Забезпечує зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків з питань визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем; обрання уповноваженої особи співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням.

Забезпечує розміщення інформації про рішення, прийняті зборами співвласників багатоквартирних будинків з питань визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем; обрання уповноваженої особи співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням.

Виступає замовником послуг з виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (прибудинкові території) та проведення їх державної реєстрації.

Здійснює облік земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (прибудинкових територій, територій спільного та загального користування).

Департамент реалізує також наступні функції:

Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

Здійснює розгляд листів, скарг, звернень, пропозицій громадян, підприємств, установ і організацій, сприяє в межах своїх повноважень вирішенню порушених питань.

Проводить заходи по забезпеченню співпраці з міжнародними організаціями, установами та підприємствами з метою виконання завдань Департаменту.

Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства.

Контакти

Телефон: (0432) 59-52-19

 • Звернутися онлайн

  Написати електронне звернення до директора департаменту житлового господарства
 • Відповіді на звернення

  Переглянути відповіді на публічні звернення до директора департаменту житлового господарства
 • Положення

  Положення про департамент житлового господарства PDF-документ, 0,41 МБайт, Опубліковано 18 серпня 2021 року

  Директор департаменту

  Заступник директора департаменту

  Гречанюк Сергій Олександрович

  Заступник директора департаменту житлового господарства

  Кабінет №501
  (0432) 59-52-54
  grechanyk@vmr.gov.ua

  Відділ з обліку та розподілу житла

  Завіруха Ірина Вікторівна

  Начальник відділу з обліку та розподілу житла

  Кабінет №413
  (0432) 59-52-20
  Zaviruha@vmr.gov.ua

  Баранська Зоряна Павлівна

  Заступник начальника відділу з обліку та розподілу житла

  Кабінет №426
  (0432) 59-52-22
  plakhotniuk@vmr.gov.ua

  Мазур Людмила Дмитрівна

  Головний спеціаліст відділу з обліку та розподілу житла

  Кабінет №426
  (0432) 59-52-22
  mazurld@vmr.gov.ua

  Відділ капітального ремонту та розвитку житлового господарства

  Копецька Валентина Семенівна

  Заступник директора департаменту, начальник відділу капітального ремонту та розвитку житлового господарства

  Кабінет №427
  (0432) 59-52-23
  kopecka@vmr.gov.ua

  Білецька Тетяна ​Сергіївна

  Головний спеціаліст відділу капітального ремонту та розвитку житлового господарства

  Кабінет №427
  (0432) 59-51-24
  BiletskaTS@vmr.gov.ua

  Балан Майя Петрівна

  Головний спеціаліст відділу капітального ремонту та розвитку житлового господарства

  Кабінет №427
  (0432) 59-51-24
  balan@vmr.gov.ua

  Планово-економічний відділ

  Осавелюк Олена Миколаївна

  Начальник планово- економічного відділу

  Кабінет №508
  (0432) 59-52-51
  Osaveluk@vmr.gov.ua

  Риверчук Людмила Іванівна

  Головний спеціаліст планово-економічного відділу

  Кабінет №508
  (0432) 59-52-51
  ryverchuk@vmr.gov.ua

  Матвієнко Тетяна Анатоліївна

  Головний спеціаліст планово-економічного відділу

  Кабінет №508
  (0432) 59-52-51
  matvienko_t@vmr.gov.ua​

  Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

  Ткач Наталія Маркіянівна

  Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

  Кабінет №​​509
  (0432) 59-52-50
  tkachn@vmr.gov.ua

  Яремчук Ірина Сергіївна

  Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності

  Кабінет №509
  (0432) 59-52-50
  yaremchuk@vmr.gov.ua

  Відділ поточного утримання будинків та прибудинкових територій

  Кедись Павло Геннадійович

  Начальник відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій

  Кабінет №501
  (0432) 59-51-92
  kedys@vmr.gov.ua

  Танасійчук Володимир Петрович

  Заступник начальника відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій

  Кабінет №502
  (0432) 59-51-92
  tanasiychuk@vmr.gov.ua

  Логоша Лариса Леонідівна

  Головний спеціаліст відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій

  Кабінет №501
  (0432) 59-51-92
  LohoshaLL@vmr.gov.ua

  Найчук Дмитро Сергійович

  Головний спеціаліст відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій

  Кабінет №502
  (0432) 59-51-92
  NaichukDS@vmr.gov.ua

  Борецький Дмитро Ігорович

  Головний спеціаліст відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій

  Кабінет №502
  (0432) 59-51-92
  boreckiy@vmr.gov.ua​

  Основними пріоритетними напрямками роботи департаменту житлового господарства є реалізація державної політики щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста у сфері експлуатації та ремонту житла, виконання робіт і надання послуг за замовленням населення, санітарної очистки та прибирання будинків, прибудинкової території, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зон загальноміського користування, які межують з житловим фондом, озеленення та створення місць відпочинку громадян, та інших послуг у житловому господарстві.

  Плани та звіти департаменту відображені у карті пріорітетів департаменту житлового господарства.

  ​​Основними напрямками діяльності відділу з обліку та розподілу житла є:

  1. Реалізація державної політики у сфері забезпечення громадян міста житловою площею.

  2. Здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем їх проживання та підготовка пропозицій про розподіл і надання жилих приміщень.

  • Переліки документів
  • Бланки заяв
  • Графік прийому громадян
  • Список осіб, які перебувають на квартирному обліку
  • Графік засідань
  • Житлові приміщення
  • Протоколи

  Переліки документів, які необхідно подати для оформлення процедур дозвільного характеру

  Бланки заяв для оформлення процедур дозвільного характеру

  1. Начальник відділу з обліку та розподілу житла Завіруха Ірина Вікторівна - вул. Соборна, 59, кімната прийому №2, 1-й четвер: з 11.00 до 12.00; 4-й четвер з 10:00 до 11:00.
  2. Головний спеціаліст відділу з обліку та розподілу житла Мазур Людмила Дмитрівна - вул. Соборна, 59, Прозорий офіс, робоче місце №28 за попереднім записом по тел. (0432)65-50-50; (067) 000-26-61; (073) 000-26-61, прийом проводиться у середу та п'ятницю з 8.30 до 13.00.

  Для перегляду списку осіб, які перебувають на квартирному обліку, станом на 01.01.2022 рік, перейдіть по посиланням, які наведені нижче:

  Графік засідань громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Вінницької міської ради у 2022 році

  Житлові приміщення Вінницької міської ради (квартири, кімнати у гуртожитках)

  Протоколи засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради

  Протокол №1 від 24.01.2022 PDF-документ, 0,36 МБайт
  Протокол №2 від 24.01.2022 PDF-документ, 0,54 МБайт
  Протокол №3 від 24.01.2022 PDF-документ, 0,46 МБайт
  Протокол №4 від 24.01.2022 PDF-документ, 0,41 МБайт
  Протокол №5 від 14.02.2022 PDF-документ, 0,35 МБайт
  Протокол №6 від 14.02.2022 PDF-документ, 0,29 МБайт
  Протокол №7 від 14.02.2022 PDF-документ, 0,22 МБайт
  Протокол №8 від 14.02.2022 PDF-документ, 0,41 МБайт
  Протокол №9 від 14.02.2022 PDF-документ, 0,45 МБайт
  Протокол №10 від 05.04.2022 PDF-документ, 0,32 МБайт
  Протокол №11 від 05.04.2022 PDF-документ, 0,3 МБайт
  Протокол №12 від 05.04.2022 PDF-документ, 0,45 МБайт
  Протокол №13 від 05.04.2022 PDF-документ, 0,4 МБайт
  Протокол №14 від 05.04.2022 PDF-документ, 0,22 МБайт
  Протокол №15 від 13.04.2022 PDF-документ, 0,45 МБайт
  Протокол №16 від 18.04.2022 PDF-документ, 0,45 МБайт
  Протокол №17 від 18.04.2022 PDF-документ, 0,45 МБайт
  Протокол №18 від 02.05.2022 PDF-документ, 0,39 МБайт
  Протокол №19 від 02.05.2022 PDF-документ, 0,39 МБайт
  Протокол №20 від 02.05.2022 PDF-документ, 0,29 МБайт
  Протокол №21 від 09.05.2022 PDF-документ, 0,45 МБайт
  Протокол №22 від 09.05.2022 PDF-документ, 0,38 МБайт
  Протокол №23 від 16.05.2022 PDF-документ, 0,45 МБайт
  Протокол №24 від 16.05.2022 PDF-документ, 0,38 МБайт
  Протокол №25 від 10.06.2022 PDF-документ, 0,46 МБайт
  Протокол №26 від 13.06.2022 PDF-документ, 0,39 МБайт
  Протокол №27 від 28.06.2022 PDF-документ, 0,31 МБайт
  Протокол №28 від 28.06.2022 PDF-документ, 0,46 МБайт
  Протокол №29 від 28.06.2022 PDF-документ, 0,4 МБайт
  Протокол №30 від 11.07.2022 PDF-документ, 0,3 МБайт
  Протокол №31 від 11.07.2022 PDF-документ, 0,46 МБайт
  Протокол №32 від 11.07.2022 PDF-документ, 0,24 МБайт
  Протокол №33 від 11.07.2022 PDF-документ, 0,4 МБайт
  Протокол №34 від 11.07.2022 PDF-документ, 0,29 МБайт
  Протокол №35 від 25.07.2022 PDF-документ, 0,34 МБайт
  Протокол №36 від 25.07.2022 PDF-документ, 0,45 МБайт
  Протокол №37 від 25.07.2022 PDF-документ, 0,4 МБайт
  Протокол №38 від 25.07.2022 PDF-документ, 0,39 МБайт
  Протокол №39 від 25.07.2022 PDF-документ, 0,64 МБайт
  Протокол №40 від 27.07.2022 PDF-документ, 0,29 МБайт
  Протокол №41 від 15.08.2022 PDF-документ, 0,33 МБайт
  Протокол №42 від 15.08.2022 PDF-документ, 0,29 МБайт
  Протокол №43 від 15.08.2022 PDF-документ, 0,41 МБайт
  Протокол №44 від 15.08.2022 PDF-документ, 0,51 МБайт

  Житловий Кодекс України

 • Житловий Кодекс України

 • Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень

  1. Проведення особистого прийому громадян: чотири рази на місяць - Фурман Р.С., Гречанюк С.О.
  2. Проведення робочих нарад з керівниками УК: два рази на тиждень - Фурман Р.С.
  3. Проведення нарад щодо організації роботи комунальних підприємств за участю головних інженерів: вразі потреби один раз на тиждень - Гречанюк С.О., Кедись П.Г.
  4. Підписання меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння з ОСББ: по мірі надходження звернень - Танасійчук В.П.
  5. Об'їзд житлового фонду щодо перевірок якості обслуговування: постійно - працівники департаменту
  6. Організація проведення капітального ремонту житлового фонду та об'єктів благоустрою по мірі надходження звернень від співвласників багатоквартирних житлових будинків згідно з Порядком проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків та об'єктів благоустрою прибудинкових територій м. Вінниці: І-ІV кварталів по мірі надходження звернень - Копецька В.С.
  7. Проведення особистого прийому громадян щодо квартирного обліку за місцем проживання: два рази на місяць - Завіруха І.В.
  8. Організація проведення та участь в засіданні громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради: два рази на місяць - Завіруха І.В., Мазур Л.Д.
  9. Організація проведення та участь в засіданні наглядової ради у сфері розподілу соціального житла при виконавчому комітеті Вінницької міської ради: за потреби - Завіруха І.В., Мазур Л.Д.
  10. Об'їзд житлового фонду, перевірка стану житла, та контроль за його використанням: постійно - працівники департаменту
  11. Координація роботи підпорядкованих комунальних підприємств: постійно - працівники департаменту
  12. Забезпечення зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків та розміщення їх результативної частини на сайті ВМР (відповідно до постанови КМУ від 24.02.2016р. №109): по мірі надходження - Осавелюк О.М.
  13. Опрацювання звернень фізичних та юридичних осіб: по мірі надходження - працівники департаменту
  • Мапа капітального ремонту житлового фонду Вінницької ОТГ в рамках Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння
  • Протоколи

  Протоколи комісій з розгляду питань, пов'язаних з проведенням капітального ремонту житлового фонду та об'єктів благоустрою на території Вінницької ОТГ

  Протокол №10 PDF-документ, 0,17 МБайт
  Протокол №11 PDF-документ, 0,08 МБайт
  Протокол №12 PDF-документ, 0,09 МБайт
  • Паспорти бюджетних програм

  2022 рік

  1210160 Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету нa 2022 рік​ PDF-документ, 0,48 МБайт, Опубліковано 13 жовтня 2022 року
  1216030 Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету нa 2022 рік​ PDF-документ, 0,83 МБайт, Опубліковано 13 жовтня 2022 року
  • Бюджетні запити

  2022 рік

  Пов'язані новини

  Усі новини